Rafutski park je skupaj z Laščakovo vilo za kulturni spomenik lokalnega pomena razglasil novogoriški mestni svet leta 2003, zato mora le-ta tudi sprejeti odločitev glede odtujitve. Rafutski park v okolici vile je varovana celota in ni predmet prodaje. Je pa zgornji del parka v lasti države, spodnji pa v lasti novogoriške občine. »Že vrsto let sem si osebno prizadeval, da bi novogoriška občina dobila sredstva za obnovo Laščakove vile. Obrnili smo se tudi na državo, da bi le našla možnost za obnovo tega izjemnega arhitekturnega bisera. Bojimo se, da bo vila žalostno propadla, če je nekdo ne obnovi, seveda pod pogoji varovanja kulturne dediščine. Vila je trenutno v lasti države, v občinskem proračunu pa nimamo na voljo dveh milijonov evrov, kolikor bi po ocenah stroke znašala njena obnova,« je za STA pojasnil novogoriški župan Matej Arčon.

Za oživitev Rafutskega parka na Mestni občini Nova Gorica izdelali programska izhodišča

Pripraviti morajo še idejni projekt obnove in oživitve, kjer bosta zgornji in spodnji del parka obravnavana kot celota kot nekoč. Po takšnem načrtu bi bil park dostopen javnosti ne glede na namembnost obstoječih objektov do take mere, da ne bo ogrožen spomenik, je zapisano v gradivu za sejo novogoriškega mestnega sveta. To je obsežen projekt, pri katerem je potrebno upoštevati določila zakonodaje s področja varstva kulturne in naravne dediščine. Ker je ocena stroškov ureditve Rafutskega parka visoka, novogoriška občina načrtuje njegovo fazno oz. postopno urejanje.

Na družabnih omrežjih se vrstijo pozivi proti prodaji Laščakove vile, pobuda Luke Manojlovića Goriška.si pa pripravlja v ponedeljek ob 17. uri protest proti prodaji. S somišljeniki se bodo dobili pred vhodom v rafutski park, nato peš kreniti do vile in okrog nje simbolno skleniti živo verigo.

Laščakova vila na Pristavi pri Novi Gorici, znana kot vila Rafut, je stavba v neoislamskem slogu. Leta 1909 jo je zgradil Anton Laščak, ki je bil v začetku 20. stoletja eden najbolj cenjenih arhitektov v Aleksandriji. V Egiptu je kot dvorni arhitekt načrtoval številne orientalske palače, ki jih skrbno varujejo, medtem ko vila Rafut že več kot desetletje propada.

Zadnji uporabnik prostorov zavod za zdravstveno varstvo

Zadnji uporabnik prostorov v Laščakovi vili je bil zavod za zdravstveno varstvo, ki jo je zapustil spomladi 2003. Vse od tedaj so prostori prazni in nezadržno propadajo. Obnovo vile so načrtovali že pred leti. Država je kot njena lastnica denar zagotovila, občina pa je pridobila gradbeno dovoljenje za obnovo. Vendar je bilo potrebno dovoljenje dopolnjevati z ukrepi za protipotresno varnost, ministrstvo pa je denar leta 2008 namesto za vilo namenilo za poplačilo dolgov Univerze na Primorskem.

S stavbo sta imela visokošolsko ministrstvo in Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti velike načrte. V njej so želeli urediti raziskovalno in študijsko središče novogoriške univerze, prostor pa naj bi dobil tudi Center za evromediteranske študije Emuni.