Sanacija pogorišča v Zalogu pri Novem mestu poteka prepočasi, ugotavljajo v uradu varuha človekovih pravic. Zaradi »kritičnosti situacije« pozivajo ministrstvo za okolje, naj nemudoma sproži vse potrebne aktivnosti, da se sanacijska dela čim prej nadaljujejo, predvsem pa, da odgovorni z lokacije pogorišča v najkrajšem možnem času odstranijo preostale odpadke.

Varuh sicer takoj po požaru, do katerega je iz za zdaj še neznanega vzroka prišlo 20. julija lani, ni ugotovil morebitnih nepravilnosti pri postopanju pristojnih organov. Ker pa je glavnina odpadkov skoraj osem mesecev po požaru še vedno na lokaciji, ga zdaj stanje resno skrbi.

Kot smo poročali, je ministrstvo podjetju Ekosistemi v začetku februarja odvzelo okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov, saj ni izvršilo inšpekcijske odločbe, ki jo je inšpektor za okolje spisal dva dni pred požarom. Resda se je situacija s požarom, v katerem je zgorel tudi dobršen del pokritih površin, bistveno spremenila. A kot poudarjajo v uradu varuha, ki je problematiko onesnaženja okolja po požaru obravnaval na lastno pobudo, je skrb zbujajoče predvsem dejstvo, da je stanje danes še vedno skoraj enako kot takoj po požaru. »Kljub temu da so odpadki prestavljeni na utrjeno površino in pokriti s folijo, obstaja bojazen, da bo ob izdatnejših padavinah območje poplavljeno. To bi lahko povzročilo nekontrolirano izpiranje odpadkov in posledično prelivanje onesnažene padavinske vode z območja obrata,« dodajajo v uradu, na podobno nevarnost pa je že prej opozorila Civilna iniciativa Zlog - Loke. Po mnenju varuha v primeru izdatnejših padavin podjetje tudi ne bo samo obvladalo situacije. »Zato je nujna takojšnja rešitev odvoza odpadov.«

Kot so nam nedavno pojasnili v Ekosistemih, se ministrstvo z njihovo rešitvijo domešavanja svežih odpadkov in nadaljnjo termično obdelavo ni strinjalo. Zdaj iščejo nove rešitve, kar pa pomeni, da dokončne sanacije ne morejo terminsko opredeliti, so še dejali. ds