Uprava in sindikat v Gorenju sta tako rekoč tik pred zdajci dosegla sporazum o prenovi podjetniške kolektivne pogodbe. Obe strani sta se strinjali, da se zaradi umiritve razmer ter v korist družbe vrneta za pogajalsko mizo. Sindikat je dvourno opozorilno stavko, ki so jo napovedovali za sredo prihodnji teden, danes preklical, ker je uprava vendarle popustila in preklicala odpoved do zdaj veljavne 27 let stare podjetniške kolektivne pogodbe. Oboji so se zavezali, da bodo najpozneje do 20. aprila letos uskladili novo podjetniško kolektivno pogodbo.

Napovedani novi zbori delavcev

»Čeprav je bila odpoved kolektivne pogodbe povsem zakonita in legitimna, smo pripravljeni stopiti korak nazaj, ob tem, da enako stori sindikat in da tako zagotovimo ne le nadaljevanje pogajanj o novi kolektivni pogodbi, temveč tudi njihov čimprejšnji zaključek. Ker ostaja odprtih le še nekaj vprašanj, smo prepričani, da jih lahko rešimo v mesecu dni ter tako zagotovimo družbi Gorenje in vsem zaposlenim sodobno in uravnoteženo kolektivno pogodbo, ki bo ustrezala času in razmeram na trgu, zaposlenim pa zagotovila socialno varnost,« je po sklenitvi sporazuma dejal Franjo Bobinac, predsednik uprave Gorenja. Predsednik sindikata SKEI Gorenje Žan Zeba ob tem ni skrival zadovoljstva. »V sindikatu menimo, da se je uprava odločila prav, zato smo se tudi mi pripravljeni vrniti za pogajalsko mizo. Hkrati si želimo, da se nam bo do postavljenega roka uspelo dogovoriti v obojestransko dobro. Vsekakor bomo v nadaljevanju pogajanj v kar največjem obsegu zastopali interese delavcev. V začetku naslednjega tedna jim bomo na zborih delavcev predstavili novo situacijo,« je dejal Zeba.

Prevelik poseg v pravice

Novonastala situacija je brez dvoma mnoge presenetila, saj ta teden med upravo in sindikatom ni bilo pogajanj, zato sta se obe strani pripravljali na stavko, ki pa ne bi bila plačana. V sindikatu so vztrajali, da je uprava z enostransko odpovedjo podjetniške kolektivne pogodbe preveč posegla v do zdaj pridobljene pravice zaposlenih, na drugi strani je uprava vztrajala, da je pogodba zastarela, zato jo je nujno treba prilagoditi sedanjim razmeram. Dosedanja pogodba je namreč stara 27 let, zaposleni so na zborih delavcev v kar 90 odstotkih izrazili podporo sindikatu in se strinjali tudi s stavko. V upravi pa so ves čas vztrajali, da je ta nepotrebna in neupravičena. Zaposlene je najbolj zmotilo, da bi bili prikrajšani za tri do pet dni letnega dopusta, medtem ko bi bila izguba dveh dni zanje še sprejemljiva. Kako se bodo pogajanja končala in ali bo mesec dni časa za obe strani dovolj, bo znano čez dober mesec. Sicer pa je uprava ravno danes prejela štiri ponudbe morebitnih strateških partnerjev iz Azije. Do 13. marca jih bodo pregledali in po proučitvi s strateškega vidika določili potencialne investitorje ter jih povabili k skrbnemu pregledu.