Še slabi trije tedni so do zaključka Dnevnikovega izbora najboljših zaposlovalcev Zlata nit 2017, ki bo 29. marca, ko bodo izmed 21 finalistov razglasili najboljše zaposlovalce med malimi, srednje velikimi in velikimi podjetji ter izpostavili najboljšo zlato prakso. Zlata nit je tokrat združila 89 podjetij in organizacij, ki so se odločili za merjenje kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo. Povprečna ocena kakovosti odnosa, ki jo je podalo 7353 zaposlenih (ocene so od 1, ki je najnižja, do najvišje 5), je 3,79, kar je podobno kot v Zlati niti 2016, ko je znašala 3,78.

Med 21 finalisti ima najdaljšo kilometrino Butan plin, saj kakovost odnosa med zaposlenimi in organizacijo meri že desetič, sledijo Intera, ki sodeluje devetič, ter A1, Alpe-Panon, McDonald's Lotrič Meroslovje, RLS Merilna tehnika in List, ki mrežo zlatonitnikov gradijo že osmo leto. Razveseljuje dejstvo, da podjetja v Zlato nit ne stopajo samo zaradi raziskave, ki poglobi uvid v odnose v njihovem delovnem okolju, in lažje primerjave z drugimi podobnimi podjetji, pač pa jo vidijo kot pomembno oporo pri gradnji blagovne znamke dobrega zaposlovalca ter vzpostavljanju raznolikih dejavnosti, ki jim pomagajo pridobiti in obdržati strokovnjake in talente.

Z leti še vedno zavzeti

Novost letošnje Zlate niti je priznanje starejšim prijazno podjetje: z leti še vedno zavzeti. Priznanje podeljuje Dnevnik kot organizator Zlate niti v sodelovanju s projektom ASI, Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile, ki ga izvaja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS. Natečaj je plod prizadevanj za spodbujanje podjetij in prepoznavanje tistih, ki že skrbijo za svoje starejše sodelavce.

Na natečaju so lahko sodelovala podjetja, ki imajo vsaj 15 odstotkov zaposlenih, ki so starejši od 45 let, izvajajo ukrepe upravljanja starejših zaposlenih, pri osebni rasti in razvoju starejših zaposlenih po samooceni ne odstopajo od drugih starostnih skupin ter po sistemu uravnoteženih kazalnikov uspešnosti (Balance Score Card) poslujejo uspešno. Posebno priznanje bodo podelili izstopajočemu podjetju v vsaki velikostni skupini – malo, srednje veliko in veliko podjetje, ki je lahko zgled upravljanja starejših zaposlenih po sestavi ukrepov, izvirnosti ukrepov ali rezultatih ukrepov.

Zlato nit tudi letos zaokroža konferenca, tokrat pod sloganom Če sam ne goriš, drugih ne moreš vneti. Prijave sprejemajo na www.dnevnik.si/zlatanit/konferenca-zlata-nit.