Glavni tajnik šolskega sindikata (Sviz)Branimir Štrukelj je po današnjih pogajanjih povedal, da bo o tem, ali bo stavka, ki je napovedana za sredo, 14. marca, izvedena ali ne, v ponedeljek zvečer odločil glavni stavkovni odbor sindikata. Potem ko je že pred pogajanji povedal, da je prišlo do pomembnega napredka pri vrednotenju delovnih mest v vzgoji in izobraževanju, je po pogajanjih dejal, da so dosegli premik tudi glede izplačila 1200 evrov regresa za letni dopust za zaposlene z minimalno ali nižjo osnovno plačo. Vlada, ki je doslej takšnemu regresu docela nasprotovala, je namreč pristala, da se pogaja tudi o njem. Pri tretji ključni zahtevi Sviza, ustreznem ovrednotenju razredništva, pa do zbližanja ni prišlo.

»Zdaj je vse na konici noža,« je dejal Štrukelj in dodal, da je bila doslej izpolnjena le ena od treh glavnih zahtev, zato sam razlogov za preložitev stavke še ne vidi. Pojasnil je, da priprave na stavko tečejo naprej in da jo bodo preložili le, če bodo v ponedeljek prejeli ustrezno ponudbo.

Glavna vladna pogajalka, generalna sekretarka vlade Lilijana Kozlovič, je povedala, da so naredili velik premik naprej. »Ostalo je še nekaj odprtih vsebinskih vprašanj, a mislim, da smo že tako blizu, da lahko dosežemo dogovor,« je dejala. Ob tem je opozorila, da bo ključna odločitev koalicije, ki ji bo vsebino pogajanj predstavila v ponedeljek. Če stavka bo, bo ta po Štrukljevih ocenah še bolj množična kot februarska, ko je stavkalo 40.000 zaposlenih, saj so se zanjo odločili še v okoli desetih zavodih.

Stavka naj bi potekala na enak način kot prva, kar pomeni, da pouka ne bi bilo, v vrtcih pa bi otrokom, ki nimajo drugih možnosti, po predhodni napovedi staršev zagotovili zgolj varstvo in prehrano. Sicer pa se stavkajoči tokrat ne bi zbrali le na protestnem shodu v Ljubljani, temveč bodo ob 12. uri izpeljali proteste na enajstih lokacijah po vsej Sloveniji – v Ljubljani (pred poslopjem vlade), Mariboru, Murski Soboti, Celju, Velenju, Radovljici, Kopru, na Ravnah, Ptuju, v Krškem in Kranju.

Ključna bodo ponedeljkova pogajanja

V sindikatih so povedali, da na današnjem sestanku pri predsedniku vlade Miru Cerarju, ki je potekal pred pogajanji s Svizom, ni prišlo do nobenih konkretnih odločitev. Je pa premier izrazil željo, da bi pogajanja končali v najkrajšem možnem času.

Jakob Počivavšek, vodja pogajalske skupine, ki jo sestavlja več kot 20 sindikatov iz državne uprave, vzgoje in izobraževanja, zdravstva, kulture, sociale, pravosodja, okolja, obrambe in gasilstva, je po srečanju s premierjem dejal, da je v pogajanjih sicer prišlo do napredka, ki pa še ni dovolj blizu njihovih pričakovanj. Sam o konkretnih rešitvah ni želel govoriti, je pa Štrukelj potrdil, da se pri eni glavnih zahtev Počivavškovih sindikatov, odpravi preostalih varčevalnih ukrepov, vključno z 8-odstotnim znižanjem plač po Zujfu iz leta 2012, pogovarjajo o postopnosti. Sicer pa v Počivavškovi skupini ostaja še naprej v veljavi sklep, da bi lahko novo stavko izvedli v tednu po 19. marcu. Ali bo do nje tudi prišlo, pa se bodo odločili po zanje ključnih pogajanjih v ponedeljek.

Bolj zadovoljen je Zvonko Vukadinovič, predsednik Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije, ki v pogajanjih sodeluje skupaj s sindikatom delavcev v zdravstveni negi: »Čeprav gre za minimum minimuma, smo po mojem mnenju dosegli podlage za dogovor. Standarde in normative smo uskladili, približali pa smo se tudi pri plačah in delovnih pogojih.« Če bo predlagane rešitve sprejela tudi vlada, bi jih v stavkovnih odborih potrdili. Če zavezujočega dogovora ne bo, pa bodo, kot je opozoril Vukadinovič, znova napovedali stavko.

S stavko policistov že nastaja škoda za proračun

Medtem ko se drugi o novih stavkah šele odločajo, pa policisti stavkajo že vse od 12. februarja. Svoje delo opravljajo le v zakonskem minimumu, največja škoda za državo pa nastaja pri globah za prometne prekrške. Vodstvo policije podatkov o posledicah stavke sicer še nima, a te nikakor ne morejo biti zanemarljive. V zadnji stavki policistov, ki je trajala od sredine novembra 2015 do začetka junija 2016, je bilo namreč glede na enako obdobje 2014/2015 plačanih za 10,3 milijona evrov manj glob.

Predsednik Policijskega sindikata Slovenije Radivoj Uroševič pravi, da nameravajo pri stavki vztrajati do izpolnitve zahtev, v primeru neuspešnega poteka pogajanj pa jo tudi zaostriti. Ključna zahteva obeh policijskih sindikatov, ki sta imela z novo vladno pogajalsko ekipo doslej samo en sestanek (naslednji naj bi bil prihodnji teden), je dodatno zvišanje plač. Te so se pri že izvedeni delni odpravi plačnih anomalij ponovno izenačile z drugimi uniformiranimi poklici (vojaki, cariniki, pazniki…), čemur pa policisti nasprotujejo.

»Največ dobijo tisti, ki stavkajo«

Pred dnevi so stavko napovedali tudi v Konfederaciji slovenskih sindikatov, ki jo vodi predsednik Sindikata vojakov Slovenije Gvido Novak. V opozorilni stavki, ki je napovedana za 11. april in bo trajala od 8. do 10. ure, bodo sodelovali Sindikat zdravstva Slovenije SPUKC, Sindikat finančno računovodskih uslužbencev plačne skupine J, Sindikat občinskih redarjev Slovenije in sindikati gospodarstva, ki so člani konfederacije. Sindikat vojakov Slovenije pa bo zaradi zakonske prepovedi stavke vojaškim osebam isti dan izvedel protestni shod pred vlado.

Po Novakovih besedah so se za takšno potezo odločili zato, ker so se skupna pogajanja ustavila, vlada pa se ločeno pogaja le s skupinami sindikatov, ki so se odločili za stavko. »Med 42 sindikati javnega sektorja se jih trenutno ne pogaja kar 22. Največ bodo tako dobili stavkajoči sindikati, medtem ko bomo drugi postavljeni pred izvršeno dejstvo, saj bo dogovor na koncu veljal za vse,« opozarja Novak. Po njegovem mnenju bi se morali pogajalci zaradi bližajočih se volitev dogovoriti zgolj o linearnem zvišanju plač, odpravo anomalij pa preložiti na naslednjo vlado. Takrat bi morali postaviti tudi temelje za nov enotni plačni sistem, ki ne bo ustrezal le močnim sindikatom, poudarja Novak.