V 72.000 kvadratnih metrov veliko območje je bil zajet tudi majhen kraj Ristigouche z vsega skupaj 160 prebivalci. Ko je v njihove kraje prišel energetski gigant Gastem, so se ljudje zbali za svoje vodne vire, saj v provinci Quebec takrat ni bil sprejet še nikakršen krovni zakon, ki bi omejeval aktivnosti energetskih podjetij v bližini virov pitne vode. Občinski svet je tako leta 2013 sprejel lastno zakonodajo, ki je na območju občine prepovedovala črpanje nafte in zemeljskega plina bližje kot dva kilometra od vodnih virov.

Energetskemu podjetju ta zakon seveda ni bil všeč, zaradi česar so se odločili, da občino tožijo zaradi domnevno nezakonito sprejetega zakona, ki jim onemogoča nadaljnje aktivnosti na tem območju. Od kraja so hoteli iztožiti milijon dolarjev odškodnine, kar je obsegalo kar tri dobre letne proračune mesta. Postopek pred sodišči se je vlekel vse do prejšnjega tedna, ko je Gastem na veliko zadovoljstvo občine tožbo izgubil.

Sodišče je namreč dalo prav krajanom in odločilo, da so ti smeli zaščititi svoje vodne vire, saj zakonodaja v zvezi s tem še ni bila sprejeta. Tožbo podjetja je zavrnilo tudi zato, ker se Gastem zoper sprejeto zakonodajo poprej ni pritožil pri krajevnih oblasteh. Občini bodo morali povrniti polovico od njihovih 330.000 dolarjev sodnih stroškov, ki jim jih je sicer uspelo zbrati z množičnim financiranjem. Župan Ristigouchea François Boulay je odločitvi sodišča nazdravil – kako bi tudi drugače – s kozarcem vode.