Slovenija je leta 2003 oziroma 2004 ukinila obvezni vojaški rok, kljub temu pa je tega še vedno mogoče opravljati na prostovoljni ravni, kar določa zakon o vojaški dolžnosti. Služenje vojaškega roka na tak način je po dolžini in obsegu enako temeljnemu vojaškemu usposabljanju, ki ga morajo opraviti kandidati za poklicno opravljanje vojaške službe. Pri tem ima vojak, ki prostovoljno služi vojaški rok, pravico do prejemkov in povračil, hkrati pa ima prednost pri zaposlitvi v SV.

Kot so v predlogu spremembe uredbe zapisali na ministrstvu za obrambo, so se za povišanje prejemkov za prostovoljne vojake odločili zaradi manjšega zanimanja za tovrstno služenje vojaškega roka. Zanimanje namreč že nekaj let upada, vojaki prostovoljci pa so nujno potrebni za popolnjevanje tako poklicne kot pogodbene rezervne sestave SV, so zapisali.

Predlagana sprememba uredbe pomeni, da bi vojak prostovoljec po uspešno opravljenem vojaškem roku skupaj prejel 1880 evrov, medtem ko trenutno prejme 1404 evre. Cilj ministrstva sicer je, da bi skupni prejemek zvišali na raven iz leta 2012, ko je znašal 1920 evrov.