Znamenita palača Kazina bo, kot kaže, v prihodnje zaščitena kot kulturni spomenik lokalnega pomena, saj bodo ljubljanski mestni svetniki konec marca na seji odločali o podelitvi tega statusa. Predlog za razglasitev Kazine za lokalni spomenik so podali konservatorji ljubljanske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. »Palača predstavlja enega redkih ohranjenih primerov tipa večnamenske javne palače, zgrajene v prvi polovici 19. stoletja, z ohranjeno veliko dvorano, katere krasitvena dela so se ohranila do danes,« pojasnjuje predlagani odlok o razglasitvi. Ob tem navaja, da je Kazina že sredi 19. stoletja »postala več kot le kraj druženja. Postala je pravo družbeno središče najprej plemstva, kasneje tudi meščanstva. Povezovala je gledališče in kavarno in je bila zbirališče izbrane družbe, kamor so imeli vstop samo povabljeni gostje.«

Zgraditi jo je dalo društvo Kazina

Kulturni varstveniki so zaščito Kazine kot kulturni spomenik lokalnega pomena predlagali zato, da se bodo v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ohranile njene kulturne, zgodovinske, umetnostne in arhitekturne sestavine. Stavbo je dalo med letoma 1835 in 1837 zgraditi društvo Kazina, gradnja pa je potekala pod vodstvom mestnega stavbnega mojstra Venceslava Vadnava. Kazino od zunaj krasijo trije okrasni medaljoni nad balkonom v prvem nadstropju. Ti medaljoni ponazarjajo simbole kazinskega društva, in sicer knjigo, viteško glavo in violino, razkriva gradivo, ki je pripravljeno za mestne svetnike.

Rešitev za akademijo za glasbo

Delovanje kazinskega društva so sicer določali različni družbeno-zgodovinski dejavniki, kljub temu pa statuti kazinskega društva kažejo, da je to imelo praktično ves čas podoben namen: pospeševanje trgovine, prirejanje primernih zabav za izobražene kroge in raznovrstni dogodki iz političnega in literarnega sveta. »Poleg izobraževalne vloge je društvo ponujalo tudi različne oblike družabnosti.«

Kazina bo v prihodnosti v celoti namenjena potrebam akademije za glasbo, ki se že leta sooča z izjemno prostorsko stisko. Da bo akademija svoje dejavnosti lahko zgostila na enem mestu, Univerza v Ljubljani namerava za Kazino zgraditi še prizidek za potrebe akademije.

Za zemljišče, na katerem je predvidena gradnja prizidka, je ljubljanska univerza leta 2016 družbi Hram Holding odštela 1,7 milijona evrov. Celostna ureditev Kazine in gradnja prizidka za potrebe akademije za glasbo pa bosta po prvih ocenah stali okoli 17,5 milijona evrov, pri čemer v ta znesek ni prištet davek na dodano vrednost.

Iz občinskega osnutka odloka o razglasitvi Kazine za lokalni spomenik je razbrati, da je občina Univerzo v Ljubljani kot lastnico Kazine obvestila o nameri zaščititi to znamenito stavbo.