Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak pa je po današnji seji vlade izpostavila podatke, ki Slovenijo uvrščajo v evropski in svetovni vrh. Stopnja zaposlenosti žensk v starosti med 20 in 49 let z dvema otrokoma je 84,4 odstotka, v Evropi pa znaša 71 odstotkov, je dejala.

Ženske opravijo bistveno več gospodinjskega dela

Manj razveseljivi pa so podatki o delitvi dela med spoloma v gospodinjstvu. Ženske namreč opravijo na leto 520 ur oz. 65 delovnih dni gospodinjskega dela in skrbi za otroke, moški pa 208 ur oz. 26 delovnih dni.

Če upoštevamo, da ženske delajo polni delovni čas in opravijo večino neplačanega dela, se to po ministričinih besedah pozna denimo pri zdravju. »Če tako politiko obremenjenosti žensk nadaljujemo, ne bo dobro. To se pozna tudi pri rodnosti in na drugih področjih,« je opozorila.

»Več moramo narediti na usklajevanju dela in družinskih obveznosti,« je pozvala. To je po njenih besedah tudi ključ za doseganje višje rodnosti.

Slovenija je na lestvici, ki temelji na globalnem indeksu varnosti, miru in žensk, na odličnem 4. mestu med 152 državami, pa so navedli v uradu vlade za komuniciranje.

Indeks ameriškega instituta Woodrow Wilson in Razvojnega programa Združenih narodov (UNDP) o ženskah na vodilnih položajih v javnem sektorju Slovenijo uvršča na visoko 5. mesto, takoj za skandinavskimi državami in Kanado. Po podatkih Evropskega inštituta za enakost spolov pa smo še vedno najboljša država med novimi članicami EU na področju enakosti žensk in moških. K uvrstitvi je pripomogel visok delež žensk na položajih odločanja.