Ideja ni slaba in bi s tem mogoče obdržali tudi nekakšno neagresivnost na tujih bojiščih naših vojaških misij. Ali bi bili s tem »nebojnim« prispevkom zavezniki zadovoljni? Kaj pa bi se zgodilo potem s klasičnim vojakom, ki ga potrebujemo za obrambo države, ko odpovedo vsi infrastrukturni sistemi? Spomnimo se dogodka, ko je JLA raketirala oddajnike, kaj bi bilo, če bi porušila elektrarne, daljnovode. Kibernetika nam tu potem bolj malo pomaga. Tu potrebujemo usposobljenega vojaka, ki zna uporabiti puško, nuditi prvo pomoč, reševati življenja, pogasiti požar…

Zato predlagam, da se zamislimo o pobudi, ki jo je stranka DeSUS sprejela na lanskem kongresu, da ponovno uvedemo obvezno služenje vojaškega roka. Nujno je treba začeti vlagati v mlade ljudi, da se jih usposobi za vsesplošno obrambo domovine na vseh področjih, tudi na področju kibernetike.

Vid Drašček, Vrhnika