Vzhodni Timor se je leta 2002 osamosvojil od Indonezije brez sporazumno določene meje z Avstralijo. Slednja je zahtevala njen potek na robu svojega epikontinentalnega pasu, enako kot je že leta 1972 dosegla v sporazumu z Indonezijo. To bi pomenilo, da bi meja segala globoko v morsko območje, ki si ga je lastil Vzhodni Timor in ki je zahteval mejo na sredinski črti. Leta 2004 sta se državi začeli pogajati, leta 2006 pa sklenili sporazum o pravicah izkoriščanja naravnih bogastev na spornem območju, ki naj bi bila vredna več deset milijard dolarjev. Toda Vzhodni Timor je nato odstopil od sporazuma, rekoč, da je imela Avstralija v pogajanjih nepošteno prednost, ker naj bi imela v eni od vladnih soban Vzhodnega Timorja prisluškovalne naprave.

Vzhodni Timor je spor prenesel pred Združene narode, sporazum pa so sploh prvič dosegli po pomiritvenem postopku konvencije OZN o pomorskem mednarodnem pravu (UNCLOS). Mejo so določili po kriteriju ekvidistance. Mogoče pa je, da bo dogovor sprožil nov spor, in sicer med Indonezijo in Avstralijo. Sporazum o meji med njima je star skoraj pol stoletja, meja pa je določena na robu avstralskega epikontinentalnega pasu. Džakarta bi lahko sporazum spodbijala, saj ga ni nikoli podpisala in je bil spisan v času, ko se pri risanju mej še ni dajalo prednosti načelu ekvidistance. ba, agencije