Ravenski občinski svetnik Zlatko Halilovič je na zadnji seji občinskega sveta opozoril na zanimiv fenomen, ki se nanaša na smotrnost ustanovitve in delovanja Visoke šole Ravne na Koroškem. Na omenjeni šoli je namreč od leta 2013/2014, ko so vpisali prvih osem študentov strojništva, do danes diplomiral le eden, eden je absolvent, še trije so vpisani v tretji letnik. Občino pa vse to veliko stane, saj šola v ta namen zaposluje vršilko dolžnosti dekanke in tajnika šole. Halilovič je izračunal, da je občina doslej za šolo namenila 265.000 evrov. Sporno se mu zdi tudi, da je ravenski župan Tomaž Rožen še vedno predsednik upravnega odbora šole. Vanj je bil pred sedmimi leti imenovan začasno, a je ostal v enaki zasedbi vse do danes, čeprav bi morali po štirih letih imenovati novega. »Komisija za preprečevanje korupcije je glede zakona o integriteti jasna. In župan je kot predsednik upravnega odbora brez dvoma v konfliktu interesov,« meni Halilovič.

Centralizacija zavrla razvoj šole

Kot pojasnjujejo na občini Ravne, je bila ustanovitev visoke šole na Ravnah usklajena z nosilci metalurške, kovinske in strojnopredelovalne industrije na Koroškem. »Ocenjevali smo, da so te panoge pri nas tako razširjene, da za svoj nadaljnji razvoj in prestrukturiranje potrebujejo večje število diplomantov visokega strokovnega izobraževanja, kot so praktično usmerjeni inženirji, z zadosti širokim strokovnim znanjem in predvsem uporabnim znanjem s ciljnih področij.

Z njeno ustanovitvijo smo želeli doseči dva osnovna cilja: vzpostaviti pogoje za delovanje in razvoj visokošolskega središča Ravne na Koroškem kot razvojne in povezovalne institucije visokih šol in dislociranih enot, hkrati pa predvsem domačim študentom ponuditi izobraževalni program, za začetek na prvi bolonjski stopnji, da bi pridobili diplomo inženirja strojništva, ob tem pa pridobili tudi praktično znanje in izkušnje strokovnjakov iz tega okolja,« odgovarjajo na občini.

2500 evrov šolnine

A žal država v obdobju od ustanovitve šole ni več podelila nobene koncesije za redne študije, možen je le izredni vpis, študentje pa morajo za en letnik odšteti 2500 evrov šolnine, kar je za mnoge preveč.

»Centralizacija tudi tega področja v naši državi in posledično visokega šolstva, ki ni usmerjeno v praktično in uporabno znanje, je zavrla razvoj Visoke šole Ravne na Koroškem, še preden je tej uspelo pridobiti potrebno število študentov, ki bi upravičilo njeno delovanje. Zato smo na žalost prisiljeni začasno zamrzniti njeno delovanje,« pravijo na občini.

To pomeni, da novih študentov ne bodo več vpisovali, temveč bodo do diplome pomagali le obstoječim trem študentom. V tem času pa se bo morda tudi še kaj spremenilo in bo država šoli vendarle podelila koncesijo tudi za redni študij.