Izjemno slikovito in obiskano najvišje ležečo slovensko cesto na Mangartsko sedlo je leta 2012 poškodoval skalni podor. Vse odtlej so zadnji trije kilometri ceste zaprti za promet, številni obiskovalci pa kljub temu mimo zapore in padajočega kamenja tvegajo vožnjo do vrha. Ko se je že zdelo, da se dogovori o obnovi ceste ne bodo premaknili z mrtve točke, saj cesta leži v strogo zavarovanem delu Triglavskega narodnega parka (TNP), je z Bovškega prišla dobra novica. Tamkajšnjemu poslancu Danijelu Krivcu je uspelo v novelo zakona o TNP vnesti določilo, da se lahko zgradi nadomestna trasa ceste. Z Direkcije RS za infrastrukturo pa sporočajo, da bodo novo traso gradili v poletnih mesecih prihodnji dve leti.

Gradnja bo zahtevna

»Gradnja bo zahtevna predvsem zaradi kratke gradbene sezone ter oteženega dostopa vozil in gradbene mehanizacije,« ugotavljajo na direkciji in pojasnjujejo, da trenutno pridobivajo projektne pogoje in soglasja ter izdelujejo investicijsko dokumentacijo. Ko bo to končano, sledi izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Medtem so izmed treh različic že izbrali tudi najbolj optimalen potek nove ceste in pri tem pazili predvsem na okoljski vidik ter čim manjše posege v naravo. Celotna nova trasa ceste bo dolga 960 metrov. »Trasa nadomestne ceste poteka mimo Koče na Mangartskem sedlu in se na obstoječo cesto priključi nad problematičnim območjem oziroma malo pod pentljo,« pojasnjujejo na direkciji. Idejo, da bi zgolj sanirali podor in obnovili obstoječo cesto, so namreč zelo hitro opustili, saj varnosti pod previsno steno ne bi mogli zagotoviti. Odmik od stene je bil torej nujen.

Dolina živi od te ceste

V Razvojni zadrugi Mangart, ki že več let na cesti pobira ekološko takso, so z načrtovano obnovo zadovoljni in hvaležni poslancu, da je zgodbo premaknil z mrtve točke. »Tako zadruga kot krajani Loga pod Mangartom obnovo podpiramo. Kraj od te ceste živi in se razvija,« direktor zadruge Branko Vidmar pojasni, da je cesta pomemben generator tamkajšnjega turizma. Obisk ceste sicer narekuje vreme, v zadnjih letih pa se je število plačanih ekoloških taks (plačajo jo vsi, ki se po cesti podajo z avtomobilom ali motorjem) ustavilo pri 15.000. »To je že številka, o kateri se v zadnjem času veliko pogovarjamo, ali je še sprejemljiva. Dogovarjamo se o omejitvi prometa, vendar pa ob tem v zadrugi poudarjamo, da se bo treba tega lotiti celostno. Če bomo omejili promet, moramo v zameno za to v dolini urediti parkirišča, obiskovalcem pa ponuditi skupinske prevoze do vrha s kombiji,« razmišlja Vidmar. V zadrugi so prav za namen novih parkirišč že odkupili del zemljišč v Logu pod Mangartom na območju nekdanjega plazu.

Letos na vrh šele junija

Letošnja zima je Posočje bogato obdarila s snegom, zato Mangartsko sedlo še dolgo ne bo dostopno. »Običajno je bila ob takšnih zimah cesta prevozna šele okoli 20. junija,« pojasnjuje Vidmar. Največ turistov sedlo že po tradiciji obišče 15. avgusta, nakar se letna sezona Mangartske ceste počasi prevesi h koncu. Prav zaradi kratke sezone v zadrugi z denarjem od pobrane ekološke takse razvijajo tudi drugo turistično ponudbo v kraju, s katero želijo turistično sezono razširiti na vse leto. Nazadnje so uredili tekaške proge, posodobili smučišče Encijan, pod mostom, ki ga je leta 2000 odnesel uničujoči plaz, pa odprli pustolovski park.