Na predstavitvi sistema Izberem.si je bila prikazana praksa poslovanja upravnikov, ki od izvajalcev prejemajo provizije na račun etažnih lastnikov. Jure Lisica, ustanovitelj sistema Izberem.si, je spregovoril o tem, da se dogovorjene provizije med upravniki in izvajalci gibljejo med 5 in 25 odstotki.

Po podatkih Eko sklada, slovenskega okoljskega javnega sklada, za leti 2016 in 2017 je vrednost izvedbe večjih vzdrževalnih del, kar so izključno energetske sanacije, na večstanovanjskih stavbah znašala vrtoglavih 83.415.243 evrov. Upoštevaje najnižjo vrednost provizij to pomeni, da so etažni lastniki izvedeno delo v istem obdobju preplačali za najmanj neverjetnih 4.170.762,15 evrov.

Vzdrževalna in obratovalna dela ugodneje

Interes etažnih lastnikov je bil gonilo razvoja javnega sistema za zbiranje ponudb Izberem.si, s pomočjo katerega lahko upravniki zdaj organizirajo vzdrževalna in obratovalna dela v stavbah cenovno ugodneje kot do zdaj. »Etažnim lastnikom sporočamo, da od svojega upravnika zahtevajo brezplačno uporabo sistema Izberem.si. Za vse informacije je vsak dan dosegljiv center za uporabnike. Informacije za etažne lastnike so predstavljene tudi na www.izberem.si/prihrani,« je povedal Jure Lisica, ustanovitelj družbe.

Sistem Izberem.si deluje transparentno, brez provizij ali stroškov posredovanja. Sistem deluje kot neposredna povezava iskalca (upravnika) in ponudnika (izvajalca) storitve. Celoten postopek zbiranja in odločanja o ponudbi poteka pred očmi etažnih lastnikov. Nesporno je dejstvo, da so etažni lastniki naročniki, edini, ki lahko potrdijo ponudbe, in končni plačniki vseh stroškov v skupnih stavbah.

Previsoka preplačila naj bodo preteklost

»Sistem smo razvili za potrebe družbe. Favoriziranje priljubljenih izvajalcev na strani upravnikov, izguba nadzora etažnih lastnikov, preplačevanje storitev in ne nazadnje, kriminalna zloraba rezervnih skladov, je v minulem letu stanovalce v blokih in uporabnike v poslovnih stavbah prizadela z izgubo v vrednosti nekaj milijonov evrov. Na račun storitev vzdrževanja in obratovanja pa etažni lastniki v Sloveniji svojim upravnikom vsak dan preplačujejo storitve v višini več tisoč evrov,« je povedala Tea Kozar, predstavnica družbe.

Če bodo upravniki stavb izkazali spoštovanje interesa etažnih lastnikov in začeli uporabljati javni sistem za zbiranje ponudb Izberem.si, bodo prejeli certifikat upravnik brez provizij (UBP). Pravilnik za pridobitev certifikata je objavljen na www.izberem.si/prihrani.

Primer dobre prakse

O uporabniški izkušnji upravnika, ki že uporablja sistem, je Kozarjeva povedala: »Upra-stan, podjetje za upravljanje stavb, je prvo, ki že nekaj mesecev uporablja sistem za upravniško dejavnost. Operativni skrbniki stavb povedo, da za etažne lastnike zdaj lažje in hitreje zberejo večje število ponudb, brez kakršnih koli zunanjih vplivov. V preteklosti so tako sami kot stanovalci med zbiranjem ponudb prejemali klice s poskusi prepričevanja in favoriziranja izvajalcev. Zdaj oddajo povpraševanje neposredno izvajalcem prek javno urejenega sistema in pri tem natančno določijo rok za oddajo. Obenem so znatni prihranki časa, saj ni nepotrebnih razgovorov, ampak opravilo zbiranja ponudb opravi sistem Izberem.si, kjer na podlagi najboljše ponudbe končno odločitev podajo etažni lastniki. Zaradi javne možnosti zbiranja ponudb so se nekateri stroški lastnikom znižali tudi do 30 odstotkov.« ij, ap