Doseganje enakosti spolov ter krepitev vloge žensk in deklet je nedokončana naloga našega časa, hkrati pa največji svetovni izziv pri zagotavljanju človekovih pravic.

Aktivizem in zagovorništvo skozi več generacij žensk je prineslo sadove. V šoli je več deklet kot kadar koli prej, več žensk opravlja plačano delo in jih je na visokih položajih v zasebnem sektorju, akademskem svetu, politiki in mednarodnih organizacijah, vključno z Združenimi narodi. Enakost spolov je vključena v nešteto zakonov in škodljive prakse, kot so pohabljanje ženskih spolnih organov in otroške poroke, ki so v mnogih državah prepovedane.

Kljub temu ostajajo resne ovire, če se lotimo zgodovinskih neravnovesij v moči, ki podpirajo diskriminacijo in izkoriščanje.

Več kot milijarda žensk po svetu nima pravnega varstva pred spolnim nasiljem v družinskem krogu. Globalni razkorak v plačah med spoloma znaša 23 odstotkov, na podeželskih območjih pa zraste vse do 40 odstotkov, pri čemer je neplačano delo številnih žensk spregledano. Zastopanost žensk v nacionalnih parlamentih je v povprečju na manj kot eni četrtini, na odločevalskih položajih pa je še nižja. Brez usklajenega ukrepanja bo v naslednjem desetletju več milijonov deklic žrtev pohabljanja spolnih organov.

Kjer zakoni obstajajo, se jih pogosto zanemarja. Žensk, ki se zatečejo k pravnim sredstvom, se ne jemlje resno, so osramočene in tudi odpuščene. Vemo, da so se spolno nadlegovanje in zlorabe uspešno širili na delovnih mestih, v javnih prostorih in zasebnih domovih držav, ki so se ponašale s svojimi uspehi na področju enakosti spolov.

Združeni narodi morajo biti zgled svetu.

Zavedam se, da ni bilo vedno tako. Od začetka svojega mandata lansko leto sem na sedežu Združenih narodov, v naših mirovnih misijah in vseh naših pisarnah po svetu naredil spremembo.

Prvič smo dosegli pariteto enakosti spolov na naših najvišjih položajih in vem, da bomo to dosegli v vsej organizaciji. Popolnoma sem zavezan k ničelni strpnosti do spolnega nadlegovanja, pri čemer sem določil načrte za izboljšanje poročanja tovrstnih primerov in doseganja odgovornosti. Tesno sodelujemo z državami po vsem svetu, da bi preprečili in obravnavali spolno izkoriščanje ter zlorabo osebja v mirovnih misijah, vključno s podporo žrtvam.

Vsi v Združenih narodih stojimo z ženskami po svetu, ki se bojujejo za premagovanje krivic, s katerimi se soočajo: naj bodo to podeželske ženske, ki se ukvarjajo z diskriminacijo pri plačah, ženske iz urbanih središč, ki organizirajo shode za spremembe, begunke, ki jim grozi izkoriščanje, ali ženske, ki se soočajo z več oblikami diskriminacije, kot so vdove, avtohtone ženske, ženske s posebnimi potrebami in tiste, ki se ne strinjajo s spolno pogojenimi normami.

Krepitev moči žensk je v osrčju agende za trajnostni razvoj do leta 2030. Napredek pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja pomeni napredek za vse ženske po svetu. Pobuda Spotlight, ki smo jo začeli skupaj z Evropsko unijo, se usmerja v ukrepe za odpravo nasilja nad ženskami in dekleti, kar je prvi pogoj za enakost spolov in krepitev moči žensk.

Naj bom jasen, da ne gre za naklonjenost ženskam. Enakost spolov je vprašanje človekovih pravic in mora biti v interesu vseh nas, moških in dečkov, žensk in deklet. Neenakost spolov in diskriminacija žensk škodi vsem.

Obstaja veliko dokazov, da so naložbe v ženske najučinkovitejši način za napredek določene skupnosti, zasebnega sektorja in celo držav. Udeležba žensk krepi mirovne sporazume, družbe postajajo odpornejše in gospodarstva uspešnejša. Kjer se ženske soočajo z diskriminacijo, pogosto najdemo prakse in prepričanja, ki škodijo vsem. Očetovski dopust, zakoni proti nasilju v družini in zakonodaja o enakem plačilu koristijo vsem.

V tem ključnem trenutku prizadevanj za pravice žensk je čas, da moški stojijo z njimi, jih poslušajo in se od njih učijo. Transparentnost in odgovornost sta bistvenega pomena, če želimo, da ženske dosežejo svoj polni potencial in rastemo vsi skupaj – lokalne skupnosti, celotne družbe in gospodarstva.

Ponosen sem, da sem del tega gibanja, in upam, da se bo še naprej širilo po Združenih narodih in svetu.

António Guterres je generalni sekretar Združenih narodov.