Predsednik SDS Janša, ki je bil v okviru obravnave edini zaslišan, je danes predstavil svoje videnje, zakaj je stranki s procesom Patria nastala škoda. Po njegovi oceni do procesa sploh ne bi smelo priti in tudi ne bi prišlo, če bi tožilci in sodniki ravnali zakonito.

Spomnil je, da je ustavno sodišče v sodbi, s katero je razveljavilo vse tri sodbe v sicer pozneje zastaranem procesu Patria, »nedvoumno ugotovilo«, da so mu v procesu sodili za »kaznivo dejanje, ki ne obstaja in ga sploh ni bilo, da obtožni predlog ne bi smel biti vložen in da je prišlo do kršitve pravice do nepristranskega sojenja«, ker je o njegovi zahtevi za varstvo zakonitosti na vrhovnem sodišču odločal Branko Masleša, ki je pred tem kot predsednik vrhovnega sodišča v javnem govoru kritiziral Janšo.

Pri opisu škode, ki naj bi SDS nastala z nezakonitimi ravnanji sodnikov in tožilcev, je Janša navedel, da je imelo sojenje neposreden vpliv tako na volitve leta 2011 kot 2014, saj so se vsi dogodki, povezani s procesom, "sinhrono odvijali v času, ko se je pripravljala volilna kampanja in same volitve". Kot primer je navedel, da je bil na prestajanje zaporne kazni pozvan tik pred volitvami leta 2014. »Če se pogleda časovnico dogodkov, je nemogoče zavrniti očitke, da je šlo za političen proces,« je dejal.

Janša: Škodo je nemogoče izračunati

Politično škodo, ki je nastala SDS, je po oceni njenega predsednika nemogoče izračunati, zato so v tožbi, s katero zahtevajo 886.257 evrov odškodnine, navedli le neposredno materialno škodo. Izračun predstavlja razliko med sredstvi, ki so jih prejeli iz državnega proračuna na podlagi števila dobljenih glasov na volitvah, in sredstvi, ki bi jih prejeli, če procesa ne bi bilo. Pri tem so kot osnovo vzeli rezultat z volitev leta 2008.

V SDS so sicer predlagali, naj sodišče izvede več dokaznih predlogov. Med drugim so predlagali zaslišanje nekaterih pravnikov, ki so opozarjali na nepravilnosti v procesu, zaslišanje zakoncev Marvin, ki naj bi potrdila pristranskost Masleše, in nekaterih drugih, a je sodnica Metka Turk danes vse dokazne predloge zavrnila, dokazni postopek zaključila in napovedala, da bo sodba izšla pisno.