Vladi ZDA in Slovenije sta leta 1996 sklenili sporazum o zaščiti in ohranjanju nekaterih kulturnih predmetov in dobrin. S podpisom sporazuma sta se obe vladi sporazumeli, da bo vsaka stran storila vse potrebno za zaščito in ohranjanje kulturne dediščine vseh nacionalnih, verskih in etničnih skupin, ki prebivajo ali so prebivale na njenem ozemlju ter so bile med drugo svetovno vojno žrtve genocida na tem ozemlju.

Sporazum se nanaša predvsem na kraje čaščenja, kraje zgodovinskega pomena, spomenike, pokopališča in spomenike umrlim ter arhivska gradiva, ki so s tem povezana.

Vsi kraji in objekti, ki jih obravnava publikacija vladne komisije za ohranjanje ameriške kulturne dediščine v tujini, so del omenjenega sporazuma. Član te ameriške komisije je bil v času vlade predsednika Georga Busha mlajšega tudi ameriški Slovenec, danes že pokojni August Pust.

Slovenija je v okviru sporazuma na primer poskrbela za mariborsko srednjeveško sinagogo, ki je bila obnovljena že leta 2001. Vlada je lani na vrh prioritet slovenske dediščina v ZDA uvrstila 100 let staro cerkev sv. Cirila v New Yorku, ki jo že več kot 20 let vodi frančiškan pater Martin Krizolog.

Pater je Američanu razkazal cerkev in mu razložil njen pomen za Slovence v ZDA, ki so se na prehodu v 20. stoletje priseljevali predvsem preko New Yorka. Cerkev ni le verski objekt, saj služi tudi kot prostor za kulturne prireditve, sprejeme, razstave, koncerte in drugo dogajanje.

Cerar je ob tem dejal, da si Slovenija prizadeva, da ZDA cerkvi dodelijo status, seveda v dogovoru z newyorško nadškofijo, ki bo omogočil ohranitev te bogate kulturno-zgodovinske dediščine.