»Zaradi intenzivnih pogajanj in aktivnosti javnega sektorja obeh central pa to traja bistveno dlje, kot smo načrtovali. Trenutno imamo v pripravi skupno sejo predsedstev obeh central, datum kongresa pa bomo določili, ko se zaključijo pogajalske aktivnosti,« so povedali za STA.

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Konfederacija sindikatov Slovenije (KSS) Pergam, ki imata približno 160.000 oz. 20.000 članov in sta največji sindikalni organizaciji v državi, sta konec lanskega oktobra napovedali, da se bosta združili.

V svetu in Evropi v zadnjih petih letih prihaja do združevanja sindikatov, ki so skupaj močnejši. To je tudi moto procesa združevanja ZSSS in KSS Pergam, h kateremu sta povabila tudi ostale zveze sindikatov in sindikate po državi. Kako bo ime novi organizaciji, še ni znano.