Pravi, da le redko v življenju počne zgolj eno stvar. Poleg raziskovanja včasih pripravi tudi kakšno prireditev – zadnja večja je bila ob dnevu holokavsta v Kinu Šiška. Trudi se ostati v stiku tudi s taborniki.

Se vam zdi pomembno, da imamo v življenju vzornike? V katerem obdobju jih najbolj potrebujemo?

Seveda je pomembno, da imamo v življenju vzornike, saj nam lahko s svojim vedenjem in dosežki pokažejo, da so cilji, ki smo si jih zastavili, dosegljivi, in nas s tem dodatno motivirajo za doseganje teh ciljev. Hkrati nas s svojim vedenjem učijo, kako določene cilje doseči in kakšno vedenje je najprimernejše za doseganje želenega cilja. Vzornike potrebujemo vse življenje, saj nas lahko motivirajo za vedenje, ki prispeva k večji uspešnosti v različnih življenjskih obdobjih. Vzorniki nas naučijo, katero vedenje je tisto, ki pripelje do želenih posledic, te pa so pogosto odvisne tudi od razvojnega obdobja. Otrok si na primer lahko želi splezati na drevo tako kot njegov starejši brat, mladostnik si lahko želi priljubljenosti v družbi kot njegov najljubši zvezdnik, odrasel človek pa si lahko želi večje uspešnosti na strokovnem področju, kot jo opaža pri vodilnem strokovnjaku.

Kakšni vzorniki so po vašem mnenju najboljši?

Izbira najboljšega vzornika je v celoti stvar posameznika. Posameznik kot vzornika običajno izbere osebo, ki ima določeno stvar ali lastnost, ki jo posameznik ocenjuje kot pomembno. Za vzor si bo v tem primeru izbral osebo, ki je ta cilj že dosegla. Ljudje si za vzornike pogosteje izbirajo osebe, ki so jim vsaj v določenih lastnostih podobne in se z njimi lahko vsaj delno poistovetijo. Vzorniki, ki so nam vsaj nekoliko podobni, bodo močneje vplivali na naše vedenje kot tisti, ki nam niso. Najboljši so torej tisti vzorniki, ki so nam podobni tako v želenih ciljih kot tudi v določenih značilnostih.

Kaj menite o tem, da so v današnjem času ljudem vzor ljudje, kot je Denise Dame ali Damjan Murko?

Menim, da je mnogo bolj zanimivo vprašanje, zakaj so ti ljudje vzor drugim. Torej kaj so tiste značilnosti, ki jih ljudje pri njih občudujejo, in ali so bili ti posamezniki za svoje vedenje nagrajeni oziroma so bile posledice določenega vedenja za njih ugodne. Pomembno je tudi vprašanje, ali so te osebe dejansko vzor ljudem in ali dejansko vplivajo na njihovo vedenje. Zvezdniki pogosto dobivajo veliko medijske pozornosti, kar pa še ne pomeni, da so nekomu vzorniki.

Lahko taki ljudje drastično vplivajo na človeka in njegov razvoj? Kakšne so posledice teh »negativnih« vzornikov?

Če kljub vsemu posameznik posnema takšne vzornike, so posledice odvisne od vedenja, ki ga posnema. Če na osnovi informacij, ki jih imamo, sklepamo o posledicah, so naši sklepi lahko napačni. Če si na primer izberemo manekenko, lahko na spletu in v drugih medijih spremljamo njeno uspešno kariero, pri tem pa ne pomislimo na to, kako naporne so njene vadbe v športnih centrih, da se odreka številnim živilom, da zanjo na snemanju skrbi vsa ekipa, ki poskrbi za njen odličen videz, da takšno snemanje lahko poteka v razmerah, ki so prej kot idealne. Pri športnikih ne vidimo številnih padcev, zgodnjih in napornih treningov, vztrajnosti.

So bili vzorniki med mladimiv preteklosti drugačni kot danes? Kakšen vpliv imajo novi mediji?

Seveda so drugačni, kot so bili v preteklosti, kajti tudi družba se je v zadnjih desetletjih močno spremenila. Dostopamo lahko do širšega kroga informacij in ljudi, kar nam omogoča tudi širši nabor vzornikov. Nekoč so bili ljudem lahko vzorniki zgolj tisti posamezniki, ki so živeli ali delali v njihovi bližini in so lahko njihovo vedenje opazovali neposredno. Kot vzornike lahko prevzamemo tudi tiste osebe, ki so od nas močno oddaljene, vendar v njih prepoznamo določene značilnosti, ki si jih želimo in jih cenimo. Vzorniki imajo tudi več nadzora nad tem, katere informacije bodo delili z ljudmi. Pogosto se namreč ne zavedamo, da ljudje z nami ne delijo neugodnih informacij ali informacij, ki bi jih prikazale v slabi luči.