Višje delovno in socialno sodišče je presodilo, da je bila redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga in razloga nesposobnosti, ki jo je kot profesor Univerze na Primorskem Boštjan Šimunič prejel septembra 2016, nezakonita. Univerzi je naložilo, da mora profesorja, zaposlenega v Znanstvenoraziskovalnem središču Koper (ZRS Koper), v osmih dneh sprejeti nazaj v službo in mu od 1. januarja 2017 naprej izplačati vse neizplačane plače in pravdne stroške. Ker po kolektivni pogodbi oškodovancu v primeru nezakonite odpovedi pripada še pet mesečnih plač, bo morala po Šimuničevi oceni v njegovem primeru skupaj izplačati okoli 45.000 do 50.000 evrov obveznosti.

Sodba je vzorčni primer za enake zahtevke še 12 odpuščenih profesorjev. Utemeljeno je pričakovati, da bo sodišče odločilo na enak način. Razlika je le v tem, da se bodo po Šimuničevih besedah nekateri namesto vrnitve v službo odločili za odškodnino. Za univerzo bodo stroški na vsak način zelo visoki.

V isti sodbi je višje delovno in socialno sodišče zavrnilo tožbo Rada Pišota, ki je od univerze zahteval odškodnino v višini 73.000 evrov z zakonskimi obrestmi. Čeprav je presodilo, da je bila tudi njegova odpoved septembra 2016 nezakonita, je obenem ugotovilo, da mu je pogodba o zaposlitvi na univerzi prenehala veljati decembra 2016, ko je postal vršilec dolžnosti direktorja ZRS Koper.

Spor med odpuščenimi profesorji in Univerzo na Primorskem, ki jo vodi rektor Dragan Marušič, ima korenine v dolgoletnih nesoglasjih glede sodelovanja med univerzo in njeno članico ZRS, ki se je novembra 2016 osamosvojila. Primorski univerzi to ni bilo po godu, zato je zaposlenim, ki so bili zaposleni hkrati na inštitutu in univerzi, a so se odločili nadaljevati svoje raziskovalno delo na ZRS Koper, odpovedala pogodbe o zaposlitvi. Vodstvo univerze je ukrep pojasnjevalo s tem, da zaposleni ne morejo skleniti delovnega razmerja sočasno z dvema različnima pravnima osebama, ki si med seboj konkurirata. Profesorji so po drugi strani zatrjevali, da konkurence med univerzo in ZRS ni.

Koprsko delovno sodišče je oktobra 2016 izdalo začasno odredbo, s katero je zadržalo učinkovanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi in univerzi naložilo, da mora Šimuniču omogočiti opravljanje dela (univerza se je na odredbo požvižgala), maja lani pa je razsodilo, da je bila odpoved delovnega razmerja nezakonita. Višje delovno in socialno sodišče je septembra po pritožbi univerze začasno odredbo sicer razveljavilo, a obenem že napovedalo svojo odločitev, saj je zapisalo, »da so razlogi, s katerimi je sodišče prve stopnje v sodbi utemeljilo svojo odločitev, v prid ugotovitvi nezakonitosti redne odpovedi«. Na univerzi so povedali, da odločbe še niso prejeli, zato je ne morejo komentirati.