Kot je pojasnil, je za stranko nekdanje italijanske zunanje ministrice Emme Bonino, ki je v Italiji dobila le 2,5 odstotka glasov, v Sloveniji glasovalo 11,9 odstotka Italijanov.

Dejal je tudi, da so bile sicer za stranko Več Evrope volitve v tujini v okrožju Evropa zelo uspešne, saj je dobila več kot osem odstotkov glasov, v Italiji pa le 2,5 odstotka. Tako da je bil iz te stranke v spodnji dom parlamenta v Rimu med Italijani iz tujine izvoljen en poslanec, Alessandro Fusacchia.

Juri je še povedal, da je v Sloveniji dobil 95 preferenčnih glasov, kar je največ preferenčnih glasov od vseh kandidatov vseh list. Na Hrvaškem pa je med kandidati vseh list zasedel drugo mesto, kar je po njegovih besedah odličen rezultat. Juri je edini pripadnik italijanske manjšine v Sloveniji, ki je kandidiral na tokratnih volitvah v Italiji, pa tudi sicer je to, kot je pojasnil, med Italijani na Hrvaškem in v Sloveniji redko.

Glede izida volitev v Italiji pa Juri meni, da je zmagal strah. »Strah pred odprtostjo, strah pred novim.« Po njegovem bo v Italiji treba oblikovati »novo desno stranko s pozitivnimi, proevropskimi sporočili, ki gledajo na prihodnost kot nekaj dobrega in ne kot na nekaj slabega«.

Za Italijane iz tujine je sicer v poslanski zbornici predvidenih 12 sedežev, od tega pet za poslance iz Evrope, v senatu pa šest sedežev. Izvolitev je odvisna od števila glasov, ki jih dobi lista posameznega kandidata, pa tudi od števila preferenčnih glasov, ki jih bo dobil sam glede na druge kandidate.

Poslanci iz diaspore obravnavajo predvsem praktična vprašanja, s katerimi se ukvarjajo Italijani v tujini, kot je birokracija, plačevanje davkov v Italiji, če imajo tam nepremičnine. Sicer pa so predstavniki Italijanov v tujini v parlamentu uvrščeni v poslanske skupine strank, ki so jih kandidirale.