V preteklosti so gasilci ob velikih količinah snega težavo reševali na zanimiv način.

Odstranjevanje snega s strehe

Vrv so vrgli čez del strehe kot zanko in jo potem potegnili ter s tem odrezali zgornji sloj snega in sprožili manjši plaz. Obstaja pa še ena rešitev. Grablje se za sneg ne obnesejo najbolje, saj z njimi težko potegnete s strehe večje količine snega. Pomaga narobe obrnjena lopata za odmetavanje snega, ampak ker ima prekratek ročaj, strehe ne dosežete, če pa jo, se vam sneg usuje za vrat. Zato vam tokrat ponujamo zelo zanimivo rešitev.

Na daljšo aluminijasto palico (aluminij je primeren zaradi trdnosti in majhne teže) pravokotno na palico namestite pravokotnik, velik na primer 50 krat 30 centimetrov. Na spodnjo stran pravokotnika pritrdite močno folijo, ki naj bo dolga od dva do tri metre. Potem pravokotnik enostavno porinite v sneg od spodaj navzgor in odrezan sneg bo po foliji zdrsel s strehe. Hitro in učinkovito. Vsekakor pa bodite pri teh delih vedno nadvse pazljivi.

Zamrzovanje žlebov

Naj ob tem omenimo še en problem – zamrzovanje žlebov. Voda iz snega, ki se tali, se zliva prek robov in začnejo nastajati ledene sveče, ki so še posebno nevarne. Vzrok za nastanek ledu na strehah je največkrat neenakomerna ogretost različnih materialov. Praviloma moramo preprečiti segrevanje strehe, kar dosežemo z dobro izolacijo, žlebovi pa morajo biti speljani tako, da lahko voda lepo odteka. Na južni strehi so te težave praviloma manjše, največje pa so na strehah, usmerjenih proti vzhodu ali zahodu in tudi severu. Vzrok za pospešeno taljenje snega na strehi so lahko toplotni mostovi, nemalokrat tudi različna osončenost strehe. Na primer pri frčadah. Streha je osončena, kap pa je v globoki senci (in mrazu) in tukaj avtomatično prihaja do zastajanja in zamrzovanja vode.

Ali drug primer: imamo streho, orientirano vzhod–zahod, izvajalec pa v slemenu ni razdelil zračnih kanalov obeh polovic strehe s polno desko. Zaradi tega prihaja do prehajanja toplega zraka z osončenega dela strehe v zračne kanale neosončenega in do pospešenega taljenja snega tudi na tem delu strehe. Sneg se v slemenu tali, v mrzlem kapu pa zastaja in zamrzuje … Nemalokrat niti arhitekti ne spoštujejo zakonitosti streh, posledici pa sta spet zastajanje snega in zamrzovanje vode.