Obnova strehe je lahko potrebna zaradi mehanskih poškodb (toča, veter …), nestrokovne vgradnje (neupoštevanje fizike streh, napačen sistem vgradnje, nedelujoč zračni kanal …), neustrezna podlaga (mokre ali preširoke deske …), slaba kakovost – najpogosteje je problem celulozna osnova ali dotrajana strešna kritina, stara 30 let ali več.

Ko je treba izvesti celovito sanacijo strehe, je na voljo več načinov

Pred začetkom sanacije mora strokovnjak opraviti predhodni pregled obstoječe strehe in ugotoviti dejansko stanje strehe:

- vrsta obstoječe kritine bitumenske skodle (na stekleni ali celulozni osnovi),

- nakloni strehe in uporaba primernih hidroizolacijskih materialov pod kritino,

- ravnost in kakovost lesene podlage,

- delujoče zračenje strehe (princip hladne strehe) …

Na osnovi teh podatkov se določi način in obseg sanacije:

- lokalna sanacija strehe, kjer se zamenja posamezne liste bitumenske skodle (vzrok poškodbe bitumenske skodle je veter);

- delna zamenjava kritine oziroma delov strehe (toča le z ene strani …);

- celotna preplastitev obstoječe bitumenske skodle z novim slojem;

- celovita sanacija strehe z izvedbo zračnih kanalov in novo kritino.

Če je obstoječa bitumenska skodla narejena na osnovi celuloznih vlaken (uvoz iz Kanade), je treba kritino odstraniti v celoti, saj je površina preveč neravna in polna vlage.

Novi sloj kritine

Če pa je obstoječa kritina bitumenska skodla na osnovi steklenega nosilca, se lahko izvede sanacijo na način preplastitve z novim slojem kritine, ki se ga vgradi neposredno na obstoječi sloj brez odstranjevanja (odstrani se le slemenjake in morebitne snegolove). Na delih z majhnim naklonom in kritičnih delih strehe se nalepi samolepilni bitumenski trak Ice & Water Shield, ki služi tudi kot zaščita pred zaledenitvijo. Obstoječe snegolove in obrobe ter tudi žlebove se s tem sistemom sanacije v celoti ohrani.

Svetujemo vam, da za sanacijo izberete pooblaščene krovce za polaganje streh z bitumensko skodlo. Spisek se dobi na naslovu dobavitelja. Več informacij in tehnično svetovanje lahko dobite v podjetju Lespatex, tel. 01/423 22 57 oziroma e-pošta tegola@lespatex.si.