Družinska gazela Lotrič Meroslovje s sedežem v Selcah že več let ne more širiti svojih poslovnih prostorov na lastni parceli ob Sori, saj je Direkcija RS za vode priobalni pas zaradi poplavljanja Sore z dveh metrov razširila na petnajst metrov. Ker se to vsaj še nekaj let zagotovo ne bo spremenilo, saj direkcija zahteva izvedbo protipoplavnih ukrepov na Sori vključno z vodnim zadrževalnikom nad Železniki, so bili, čeprav je njihova parcela zazidljiva in ni na poplavnem območju, prisiljeni v nakup dodatnih prostorov.

V bližnjih Železnikih so od Mercatorja pred časom kupili dobrih tisoč kvadratnih metrov prostorov bivšega salona Alples in se tako še bolj približali številnim uspešnim manjšim podjetjem, ki so zaživela v industrijski coni, med drugim tudi gazela Mebor.

»Investicija je bila nujna, saj potrebujemo večje prostore med drugim za testiranja in izdelavo novega merilnega sistema trames. V dveh nadstropjih, ki so nam na voljo, bomo postavili tudi vetrovnik, merilnico za laserje in skladišče. Nujna je energetska sanacija poslopja, kar naj bi stalo okoli milijon evrov in se o tem že pogovarjamo z drugimi lastniki stavbe, med drugim z občino in podjetjem Orodjarstvo Mohorič, s katerim načrtujemo tudi poslovno sodelovanje,« našteva Marko Lotrič, direktor gazele. Podjetje, ki je bilo leta 2014 bronasta gazela, je specializirano za izvajanje kalibracij, overitev in preskušanja, poleg tega razvija meroslovne izdelke in rešitve ter zastopa najboljše domače in tuje proizvajalce merilne, farmacevtske in laboratorijske tehnike. S storitvami trenutno ustvarijo okoli 70 odstotkov prihodkov.

Odziv na potrebe kupcev

Merilni sistem trames je njihov odziv na potrebe kupcev, ki so vse bolj kompleksne, in zato je tak tudi trames. Namenjen je namreč hitrejšemu, natančnejšemu merjenju izdelkov za avtomobilsko, gradbeno, pohištveno in plastično industrijo oziroma povsod tam, kjer so pomembni dolžina 3D-2D-1D, masa, sila in tlak. Podjetje naj bi s prodajo izdelkov do leta 2020 ustvarilo že polovico prihodkov, napoveduje Marko Lotrič, ki je z novim letom del lastništva podjetja LOTRIČ Meroslovje prenesel na svoje potomce. Vsi trije, ki sicer že opravljajo odgovorne vodstvene naloge v podjetju, so tako postali lastniki po 12,5-odstotnega deleža podjetja.

V skupini LOTRIČ Metrology, ki ima devet podjetij v šestih državah, zaposluje pa že več kot 110 ljudi, so s potekom internacionalizacije zadovoljni. Njihovo hčerinsko podjetje LOTRIČ Messtechnik, ki so ga ustanovili leta 2016 v Beljaku v Avstriji, pokriva tudi Madžarsko in Romunijo. Podjetje naj bi že letos začelo pozitivno poslovati. Okrepili so tudi svoj položaj na Hrvaškem, kjer deluje hčerinsko podjetje LOTRIČ Mjeriteljstvo, saj so postali solastnik podjetja Tehničar Servag, s katerim sodelujejo že 12 let.

Nelojalna konkurenca agencij in zavodov

Marko Lotrič je nedavno v imenu članov Kluba slovenskih podjetnikov opozoril na večletno anomalijo, saj javno financirane agencije in zavodi ponujajo storitve tako kot podjetja, vendar s svojimi produkti na trgu zaradi javnega financiranja dosegajo nižje, netržne cene in s tem predvsem malim in srednjim podjetjem predstavljajo nelojalno konkurenco.

Zato SBC predlaga, da se vse dejavnosti javnih zavodov in agencij, ki niso nujno javne, prepusti trgu. »Javni sektor naj se temu primerno optimizira in osredotoči na kakovost javnih storitev, ki so najbolj pomembne za državljane in ustanove,« opozarja SBC.

Potrebna je opredelitev in razmejitev pooblastil za izvajanje aktivnosti, ki niso del državnih nalog. V ta namen se določi nezdružljivost funkcij za izognitev konfliktu interesov. Zagotoviti je treba, da so rezultati javno financirane raziskovalne dejavnosti javno in prosto dostopni vsem deležnikom z omejitvami, določenimi s predpisi, ki urejajo varstvo intelektualne lastnine, varstvo avtorskih pravic in varstvo podatkov. Izvajanje državnih nalog naj se obračunava po enotnih in neprofitnih cenah stroškov. Strategija meroslovja, ki so jo sprejeli lani, ta razmerja sicer ureja, želijo pa si, da bi čim prej zaživela tudi v praksi.