Po podatkih svetovne zdravstvene organizacije se število invalidov povečuje. Najpogostejši vzroki za to so staranje prebivalstva in pogostejše pojavljanje kroničnih bolezni. Po invalidnosti smo v Sloveniji rahlo pod evropskim povprečjem, kjer imajo 15 odstotkov invalidov, saj je med prebivalci Slovenije invalidov okoli 13 odstotkov.Med vsemi zaposlenimi v Slovenijije približno 4 odstotke zaposlenih invalidov.

Število invalidsko upokojenih v Sloveniji pada

Povprečna starost Slovencev ob invalidski upokojitvi je za ženske 52 let in 3 mesece, za moške pa 54 let in 6 mesecev. Število invalidsko upokojenih v Sloveniji že od leta 2001 stalno pada, vzroki za to pa so sprememba zakonodaje, napredek v zdravstvu in večje varstvo pri delu. Oznaka invalid ne pomeni več, da je človek nesposoben za delo, ampak je zgolj potreben prilagoditve dela glede na svoje zdravstveno stanje. Mnogo delovnih invalidov zaposlujejo invalidska podjetja, v katerih morajo vsaj 40 odstotkov vseh zaposlenih predstavljati invalidi, ki poleg plače pogosto zaprosijo še za denarna nadomestila za invalidnost. Uživalcev invalidskih nadomestil je bilo v letu 2016 44.654, kar je za 1,2 odstotka manj kot leta 2015.

Neizkoriščen potencial

Problem v naši zakonodaji je, da mnogi nezmožni za delo ne izpolnjujejo pogojev za invalidsko upokojitev, prav tako ni malo invalidov II. in III. stopnje, ki so sposobni in želijo delati poln delovni čas v svoji stroki, a jim odločba o invalidnosti to preprečuje. Tako ljudje, zmožni za delo, ne izkoristijo vsega svojega potenciala, pa tudi zaslužijo manj, saj invalidska pokojnina za skrajšani delovni čas znaša v povprečju zgolj 278 evrov.