Neprofitno dijaško Društvo ljubljanskih gimnazijcev, znano kot Novi dijak, združuje želja po izražanju in ustvarjanju, po poljubno usmerjenem alternativnem izobraževanju zunaj učnega načrta in šolskih učilnic ter sodelovanje s slovenskimi kulturnimi ustanovami, ki bogatijo mladinski prostor.

Ni preprosto, se pa splača

Društvo Novi dijak je bilo ustanovljeno leta 2012 in letos deluje že šesto leto. Ko Novi dijak postane študent, se uredništvo preda mlajši generaciji, ki nadaljuje dejavnost po svojih potrebah in zmožnostih. Tako letos društvo sestavlja 25 članov, obiskujočih ljubljanske gimnazije. Nabor kulturnikov in strokovnjakov ter javnih ustanov, s katerimi sodelujemo, se vztrajno povečuje in širi. S tem se širi tudi Novi dijak in njegov glas – naš glas.

Potek delovanja društva ni preprost, saj nas med drugim pestijo najrazličnejši problemi. Urnik povprečnega člana Novega dijaka po navadi ni sestavljen zgolj iz šolskih obveznosti in članstva v društvu, saj ima večina tudi druge obveznosti, kot so šolska improliga, taborništvo, športne aktivnosti, glasbena šola, jezikovni tečaji in sodelovanje pri različnih kulturnih aktivnostih. Tako je že usklajevanje za mesečne sestanke včasih prava muka. Prav tako ni dijaški kolektiv nič bolj imun za težave pri medsebojni komunikaciji. Na žalost nas omejujejo še finančne skrbi in ne nazadnje dijaški status, zaradi katerega nas ponekod ne jemljejo resno. Vendar želja po obstoju društva nekako ostaja in z njo motivacija za delo. Na koncu nam vedno uspe in še vsako leto je društvo doseglo svoj cilj – izid revije Novi dijak.

Letošnji projekti

Revija pa ni edino, k čemur društvo stremi v šolskem letu. Vsakomesečni dogodki v Trubarjevi hiši literature, oktobrski cikel prireditev Rast, vizualno-literarni večeri Spekter v Moderni galeriji, na katerih dijaki lahko predstavijo svojo prozo in poezijo, so tisto, kar delovanje društva med letom zares zaznamuje. Pri ustvarjanju vsebin izhajamo iz lastnih interesov in se osredotočimo na to, kar se nam zdi pomembno. Seveda pa društvo sodeluje tudi pri najrazličnejših projektih. Eden od teh so Obrazi prihodnosti, pri katerih sodelujemo že skoraj tradicionalno, gotovo pa velja izpostaviti tudi sodelovanje z Vodnikovo domačijo v Šiški pri soustvarjanju festivala angažiranega mladinskega pisanja Itn., ki bo aprila.

Trudimo se ohranjati pri življenju medij, ki navdihuje in motivira naše vrstnike ter nas same za umetniško, literarno ustvarjanje, družbenokoristno druženje in kritično razmišljanje o aktualnih družbenih problemih. To se nam ne zdi le pomembno, ampak nujno, saj s tem pod lastnimi pogoji spoznavamo svet okoli sebe in lažje ugotovimo, kam sodimo sami.