Na evrskem območju zadnji makroekonomski kazalniki kažejo na robustno rast industrijske proizvodnje, vendar z znamenji, da je mogoče že dosegla vrh. Na splošno so gospodarski kazalniki o rasti BDP zelo spodbudni, vključno z Grčijo. Evropska centralna banka še vedno izvaja zelo ohlapno monetarno politiko, saj se inflacija noče dvigniti na želeno raven. Poslovni cikel se vse bolj približuje polni zasedenosti zmogljivosti, kar bo lahko pripeljalo do zvišanja plač zaposlenih in s tem do rasti inflacije.

Iz dežele vzhajajočega sonca odmeva izjava guvernerja japonske centralne banke Haruhika Kurode o tem, da se pripravljajo na izhod iz programa monetarnih spodbud predvidoma v začetku aprila prihodnje leto ter da bodo normalizirali denarno politiko, saj se inflacija dviguje in bo čez leto dni po pričakovanjih dosegla 2,3 odstotka.