1. neujemanje v številu 79 – pri glasovanju na referendumu o zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper (ZIUGDT);

2. neujemanje v številu 190 – pri glasovanju za volitve predsednika republike (prvi krog);

3. neujemanje v številu 93 – pri glasovanju za volitve predsednika republike (drugi krog).

Iz tako objavljenih poročil DVK je brez pojasnitve mogoče sklepati edinole, da prej navedena števila predstavljajo odtujene (izginule) glasovnice. V primeru, da so bile glasovnice dejansko odtujene, pričakujem tudi natančno navedbo volišč, kjer se je to zgodilo.

Če pa glasovnice niso bile odtujene ali na kakšen drug način izginule, naj DVK pojasni, zakaj javno objavlja podatke na način, da vzbujajo sence dvoma o legalnosti in kredibilnosti tako referendumov kakor tudi volitev.

Ida Čuden Rebula, Sežana