»Vsaka povratna informacija, ki jo dobimo od naših sodelavcev, je za nas izjemnega pomena. Rezultate tako Zlate niti kot tudi drugih raziskav zavzetosti zaposlenih vsakokrat analiziramo in na njihovi podlagi pripravimo predloge izboljšav,« poudarja Jana Rejc, HR bussines partner v Drogi Kolinska, ki je odgovarjala tudi na naša vprašanja o letošnjem sodelovanju v Dnevnikovem izboru najboljših zaposlovalcev, dosedanjih izkušnjah in načrtih.

Droga Kolinska v Zlati niti sodeluje že petič. Kako ste uvrstitev skomunicirali s sodelavci in kakšne ukrepe ste že sprejeli na osnovi prejšnjih anket med zaposlenimi?

V letu 2015, ko smo v projektu sodelovali zadnjič, smo bili med velikimi podjetji prepoznani za najboljšega zaposlovalca leta. Kljub temu nismo zaspali na lovorikah, temveč smo še naprej gradili naše HR programe in jih prepletali v celovito in povezano organizacijsko kulturo, skladno z vrednotami in strategijo podjetja in celotne Atlantic Grupe. V dveh letih so se tako razvile številne novosti, kot sta Care program, namenjen skrbi za telo, dušo in ravnovesje ter Reward program v okviru katerega smo našim ključnim zaposlenim poleg sabbaticala ponudili tudi raznoliko ponudbo dodatnih benefitov, ki jih lahko prilagodijo svojim trenutnim življenjskim potrebam in prioritetam. Poleg tega intenzivno razvijamo monitoring za preprečevanje neželene fluktuacije in izobražujemo naše vodje, da bi znali zaznati in preprečiti odhode naših sodelavcev. Seveda nadaljujemo in dopolnjujemo programe za razvoj naših zaposlenih. Gre za funkcionalne akademije, posebne programe za vodje, širimo bazo internih trenerjev, nepretrgoma prilagajamo sistem nagrajevanja, za vse zaposlene sistematično preverjamo potencial za zahtevnejše naloge, načrtujemo nasledstva in podobno. Ti programi so se potrdili v času in dajejo odlične rezultate.

Ali uvrstitev med finaliste Dnevnikovega izbora najboljših zaposlovalcev komunicirate tudi s poslovnimi partnerji in ali uvrstitev izpostavljate pri iskanju novih sodelavcev?

Pri iskanju novih kadrov tega ne komuniciramo v sami objavi, pri osebnem razgovoru s kandidatom pa je nagrada Zlata nit eden naših argumentov. Zadovoljni zaposleni izrazito podpirajo poslovno uspešnost, kar zaznajo tudi naši poslovni partnerji. Tudi predsednik uprave Atlantic Grupe nikoli ne pozabi povedati, da je Droga Kolinska, slovensko podjetje v sistemu Atlantic Grupe, finalist oziroma prejemnik nagrade Zlata nit in tudi razloži, kaj ta nagrada pomeni. Vsi smo ponosni na to.

V kolikšni meri lahko Zlati niti pripišete ohranjanje visoke kakovosti odnosov med zaposlenim in organizacijo ali bi bili odnosi dobri tudi brez nje oziroma katere ukrepe ste uvedli, ker vas k temu spodbujajo ugotovitve Zlate niti?

Podjetja postajajo iz leta v leto bolj dinamična, v ospredju so skrb za odnose, organizacijsko kulturo in vedno bolj individualizirani pristopi do zaposlenih. Zato je vsaka povratna informacija, ki jo dobimo od naših sodelavcev za nas izjemnega pomena. Rezultate tako Zlate niti kot tudi drugih raziskav zavzetosti zaposlenih vsakokrat analiziramo in na njihovi podlagi pripravimo predloge izboljšav. Obenem pa so za nas izjemnega pomena tudi dobre prakse, ki jih med seboj delijo udeleženci Zlate niti. Na podlagi vsega navedenega, našega lastnega znanja in dobrih praks, smo tako v zadnjih letih pripravili več projektov, ki se ukvarjajo z individualizirano ponudbo bonitet za zaposlene, zadrževanjem ključnih kadrov v podjetju, ustvarjanjem programov za spodbujanje rekreacije in zdravega načina življenja ter kreativnosti pri naših zaposlenih. Obenem pa razvijamo projekte fleksibilnega delovnega časa in dodatne oblike odsotnosti, s katerimi želimo uravnotežiti poslovno in zasebno življenje naših zaposlenih.

Koliko ljudi trenutno dela v Drogi Kolinska in koliko naj bi jih predvidoma konec tega leta?

V podjetju je trenutno 471 redno zaposlenih do konca leta pa jih načrtujemo okrog 480.

Ali tudi vi ugotavljate, da imajo strokovnjaki premalo prodajnih aspiracij in vodstvenih kompetenc, kot je to nedavno ugotovil Competo?

Razvoj kadrov je ena od osnov na katerih mora graditi vsako podjetje. Dobra formalna izobrazba je odlična podlaga za nadgradnjo znanj in veščin, ki jih zaposleni pridobi v podjetju. Podjetja največkrat sama nadgrajujemo poslovno-prodajne veščine svojih zaposlenih, skladno s svojo strategijo, filozofijo in kulturo. V podjetju Droga Kolinska imamo zelo dodelan interni sistem usposabljanja, ki je sestavljen iz več stebrov – splošna, raznolika izobraževanja, namenjena vsem zaposlenim so osnova, ki jo dopolnjujemo s sklopi izobraževanj za razvoj vodstvenih veščin, funkcionalnih veščin v okviru katerih se izobražujejo zaposleni na področjih marketinga, prodaje, kakovosti, varnosti ipd ter posebna izobraževanja, namenjena našim mladim talentom. Tudi na rednih letnih razgovorih, v okviru razvoja talentov in planiranja nasledstev, posvečamo veliko pozornosti izbiri pravih razvojnih metod in vsebin za vsakega posameznega zaposlenega. V okviru modela 70-20-10 imamo poleg izobraževanj tudi dobro delujoč tudi sistem mentorstev, internih predavateljev, shadowinga in coachinga, s katerim izgrajujemo naše zaposlene skladno s potrebami, ki jih zaznamo v podjetju. slo