Lidl Slovenija v Zlati niti zelo zavzeto sodeluje četrtič. Na vprašanja o dosedanjih izkušnjah in načrtih je odgovorila Lea Tkalec, vodja področja kadri v Lidl Slovenija.

Kako ste uvrstitev komunicirali s sodelavci in kakšne ukrepe ste že sprejeli na osnovi lanske ankete med zaposlenimi?

Vsako leto odločitev, da sodelujemo v Zlati niti, sporočimo preko intraneta in internega časopisa Štacunar in tako sodelavce povabimo tudi k sodelovanju v anketi. Letos smo jih ob tej priložnosti z interno aktivacijo povabili, da si vzamejo čas za pripravo skodelice čaja, ob tem odgovorijo na anketo in jih spomnili, da tako hkrati živijo Lidlove vrednote – uspešnost, dinamičnost, poštenost, skrbnost in povezanost. V preteklih nekaj letih smo se v podjetju intenzivno ukvarjali z identifikacijo in vzpostavitvijo teh petih vrednot, ki so nam skupne in bodo po našem mnenju zagotovile naš dolgoročen uspeh. Vrednote smo identificirali s pomočjo fokusnih skupin, v katere smo povabili sodelavce iz naših mnogih enot. Tako lahko rečemo, da so te vrednote naše skupne, značilne za kulturo in življenje v Lidlu Slovenija.

Kako pa je komuniciranje teh vrednot potekalo naprej?

Z dogodkom za vse sodelavce, ki smo ga poimenovali Navdih, smo leta 2016 vsem zaposlenim te vrednote prvič predstavili. Celoten dogodek je bil zasnovan, izveden, komuniciran in moderiran s strani naših zaposlenih. Vrednote so tako resnično dobile kar se da najboljšo podlago, da jih naši sodelavci spoznajo, začutijo in tudi zaživijo. Lani smo k vrednotam oblikovali še podporne aktivnosti, še prej pa pogledali, kako močno so naše vrednote že prisotne, kako jih doživljamo, kako jih živimo. Nato je naravno sledil naslednji korak – izvedba delavnic za vodje, v okviru katerih iščemo in spodbujamo vodje, da vrednote vključijo v vsakodnevne procese, vodenje in delovanje, ter jih v skladu z njimi prenašajo na sodelavce.

Sami pravite, da so delavnice »poligon, na katerem se vodje lahko iskreno in globoko posvetijo razumevanju vrednot, vedenjem, v katerih se vrednote izkazujejo in vedenjem, ki vrednot nikakor ne podpirajo – takšnih v podjetju ne želimo podpirati.«

Odziv na delavnice je bil izredno pozitiven in konstruktiven, celo tako zelo, da smo na podlagi delavnic s pomočjo konkretnih in navdihujočih izjav udeležencev oblikovali tedenska sporočila navdiha, ki nas pozdravljajo na našem intranetu. Med ukrepi lahko omenimo še poseben način prepoznavanja naših talentov ter razvoj sodelavcev, ki ga gradimo na podlagi kompetenčnega modela. Postavili smo tudi e-izobraževalno platformo, ki je v prvi vrsti namenjena lastnemu oblikovanju vsebin in tako širši in hitri dostopnosti znanj naših sodelavcev – tako v upravi, kot tudi v trgovinah in skladišču.

Ali uvrstitev med finaliste Dnevnikovega izbora najboljših zaposlovalcev komunicirate tudi s poslovnimi partnerji in ali uvrstitev izpostavljate pri iskanju novih sodelavcev?

Vsekakor, saj smo na dosežek zelo ponosni! Informacijo o uvrstitvi med finaliste delimo preko novic na naših spletnih straneh kariera.lidl.si, boljsi-svet.si in lidl.si. Prav tako smo proaktivni na naših družabnih omrežjih in se veselimo prejetih čestitk. Na različnih kariernih sejmih in kadrovskih oglasih so naši predstavitveni panoji opremljeni tudi z logotipom in uvrstitvijo v finale Zlate niti in drugimi certifikati, ki priznavajo odličnost naših kadrovskih praks. Naši sodelavci so naši ambasadorji in tako iskalci zaposlitve iz prve roke dobijo zelo konkretno predstavo, kaj in kdo smo Lidl Slovenija.

V kolikšni meri lahko Zlati niti pripišete ohranjanje visoke kakovosti odnosov med zaposlenim in organizacijo? Ali bi bili odnosi dobri tudi brez nje oziroma katere ukrepe ste uvedli, ker vas k temu spodbujajo ugotovitve Zlate niti?

Venomer si prizadevamo biti še boljši! V Lidlu Slovenija je skrb za dobro počutje in razvoj zaposlenih prioriteta. Prijava praks za pridobitev uglednih certifikatov, kot je Zlata nit, je zgolj posledica, vsekakor pa nam je odlična popotnica. Preko povratne informacije tako sodelavcev, ki svoje mnenje podajo v anketi, kot javnosti in strokovne komisije, dobimo dragocen vpogled, na katerih področjih se lahko še izboljšamo. Ob rezultatih Zlate niti nam tudi podeljeni polni certifikat Družini prijazno podjetje in drugič zapored podeljena certifikata Top Employer Slovenija ter Top Employer Europe, dajejo jasno ogledalo, kaj že delamo odlično. Pri anketi, ki jo opravimo konkretno za Zlato nit, pridobimo dragocene informacije o tem, v katere prakse je smiselno vlagati in katere novosti našim sodelavcem prinašajo največ zadovoljstva; na podlagi rezultatov potem lažje oblikujemo nadaljnje ukrepe. Zadnji takšen ukrep, ki smo ga uvedli za sodelavce v trgovinah, je možnost podaljšanja delovnega časa. Prodajalci so, če so to želeli, z novim poslovnim letom tako lahko prešli s 25-urnega na 30-urni delovnik, za kar bodo prejeli tudi ustrezno višje plačilo. Veliko pozornost posvečamo tudi razvoju sodelavcev in s tem namenom smo nadgradili razvojni pogovor v okviru tako imenovanega Talent Managementa. Na ta način sodelavci stalno vedo, kje so dobri, kje imajo možnosti za napredovanje in kako se lahko razvijajo. Skladno z Lidlovimi vrednotami smo podajanje povratne informacije obogatili tudi s povratno informacijo sodelavca vodji.

Skrbimo, da imajo sodelavci mnogotere možnosti tudi karierno napredovati, saj poslujete v dinamični panogi.

Nekateri naši najbolj inovativni sodelavci lahko krepijo svoje podjetniške kompetence s sodelovanjem v Lidlovem ABC podjetniškem programu. Letos ga že drugič organiziramo skupaj z ABC pospeševalnikom. Vsekakor kreativno podjetniško okolje ponuja nove izkušnje in približa nove karierne korake. Skrb za zdravje in dobro počutje je že postala naša stalnica. Z obsežnima projektoma Promocije zdravja na delovnem mestu in v okviru polnega certifikata Družini prijazno podjetje že več let za zaposlenim ponujamo številne aktivnosti. Pohvalimo se lahko z druženji na piknikih in novoletnih zabavah, obiskom otrok na družinskem dnevu, letovanjem otrok zaposlenih v Pacugu, vabilom k anonimnemu podajanju mnenj v okviru raziskave o vrednotah, v poslovalnicah in skladišču nameščenih nabiralnikov idej, s kartico ugodnosti za zaposlene in družinske člane, kolektivnim dodatnim pokojninskim zavarovanjem v 2. pokojninski steber, možnostjo trimesečnega službenega odklopa ob plačanih prispevkih (sabbatical), čestitkami in obdarovanji novorojenčkov, sadnim dnem, ozaveščanjem in sodelovanjem pri dobrodelnih akcijah (Rožnati oktober, Movember), sodelovanjem naših sodelavcev v športnih aktivnostih. V okviru programa Promocije zdravja smo denimo pred kratkim razveselili odličnega odziva naših sodelavcev, ko smo v sodelovanju z Društvom za zdravje srca in ožilja Slovenije pripravili hiter pregled ravni sladkorja v krvi, zmerili pritisk in raven holesterola.

Koliko ljudi trenutno dela v Lidlu Slovenija in koliko naj bi jih predvidoma konec tega leta?

Trenutno imamo v Lidlu Slovenija nekaj več kot 1500 zaposlenih in pričakujemo, da se bomo do konca leta 2018 že približali številki 1700.

Ali tudi vi ugotavljate, da imajo strokovnjaki premalo prodajnih aspiracij in vodstvenih kompetenc, kot je to nedavno ugotovil Competo?

Običajno je, da se ljudje, ki jih zanima stroka, v večji meri posvečajo razvoju strokovnih kompetenc, ob tem pa posledično manj pozornosti posvečajo prodajnim oziroma vodstvenim veščinam. V Lidlu skrbimo za razvoj naslednikov tako, da ocenimo strokovnost in doseganje rezultatov na trenutnem delovnem mestu ter preverimo potencial za naslednje karierne korake. V primeru prepoznavanja obojestranskega interesa za razvoj vodstvenih ali pa prodajnih veščin, se intenzivno usmerimo na razvoj kompetenc, ki sodelavcu omogočijo prehod na novo področje, vodstveno pozicijo ali celo grajenje kariere v mednarodni Lidlovi skupini. Kariernim začetnikom z različnih strokovnih področij ponujamo tudi naš trainee program. Gre za zelo intenzivno in praktično pridobivanje širokega nabora kompetenc in izkušenj, tudi z delom v tujini, ki tako posamezniku kot podjetju daje izjemen vpogled v ambicije in sposobnost za prevzem zahtevnih delovnih mest v našem podjetju. slo