Informacijske rešitve eZdravja (npr. eRecept, eNapotnica, eNaročilo, TeleKap, eTriaža, CRPP in interoperabilna hrbtenica) imajo podlago v zakonu o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva. Polemizira se zlasti glede dostopnih pravic, pri čemer pa informacijski sistem eZdravje sam po sebi sploh ni razširil dostopnih pravic, je pa olajšal dostop pooblaščenih uporabnikov do zdravstvenih podatkov in omogočil sledljivost, je opozoril informacijski pooblaščenec.

Namesto fizične izmenjave osebnih podatkov (prek receptov, delovnih nalogov, napotitev, izmenjave zdravstvenih kartotek, izvidov idr.), kjer je sledljivost in nadzor nad obdelavo bistveno težje ali pogosto celo nemogoče zagotoviti, elektronske rešitve omogočajo, da je vsak trenutek razvidno, kdo je do podatkov dostopal, so izpostavili pri informacijskemu pooblaščencu.

Sistem zdravstva je zelo kompleksen, zgolj zdravstvena stroka pa zaradi narave dela in vpetosti v delovne procese ve oziroma bi morala vedeti, kakšen dostop potrebuje posamezen zdravstveni delavec. »Nihče drug, tudi informacijski pooblaščenec ne, ne sme in ne more vsebinsko določati, do katerih podatkov sme dostopati kateri zdravnik, drug zdravstveni ali strokovni delavec, saj bi s tem bistveno presegel svojo pristojnost,« so zapisali.

Zdi se, da ni konsenza v zdravstveni stroki

Naloga in dolžnost zdravstvene stroke je, da doseže konsenz in jasno določi sistem pravic glede dostopov do občutljivih osebnih podatkov, naloga informacijskega pooblaščenca pa, da preverja, ali se nabor pooblastil in pravic dostopov dejansko ujema s shemo, ki jo določi zdravstvena stroka, je prepričana informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik.

»Žal se zdi - in ravno v tem se kaže srž težav sistema eZdravje - da zdravstvena stroka ni dosegla zadostnega konsenza glede dostopnih pravic zdravstvenega osebja in iz tega se pojavljajo pavšalni očitki v smislu 'vsakdo lahko vidi vse',« je opozorila. Prav na pobudo informacijskega pooblaščenca, da se čimbolj omeji dostop do občutljivih osebnih podatkov, je ministrstvo za zdravje sprejelo posebno tabelo dostopnih pravic, ki po posameznih medicinskih specialnostih omejuje dostope. Pri pripravi tabele dostopnih pravic so sodelovali tudi predstavniki zdravstvene stroke, a žal ne vsi ključni deležniki - med drugim tudi ne Zdravniška zbornica Slovenije.

Vsekakor pa iz ugotovitev inšpekcijskih postopkov, ki jih je že izvajal informacijski pooblaščenec, ne izhaja, da bi lahko vsakdo videl vse, pač pa so uporabniške pravice omejene glede na zahteve, ki jih je postavila očitno sicer zelo neenotna zdravstvena stroka, je še sporočil informacijski pooblaščenec.