Med finalisti Dnevnikovega izbora Zlata nit je tudi letos AMZS, ki se je tako v sedmerici finalistov postavil o bok podjetjem A1, Adria Mobil, Alpe-Panon, McDonalds, dm drogerie markt, Droga Kolinska in Lidl Slovenija. Na vprašanja je odgovarjala Anisa Faganelj, strokovna vodja akademije AMZS.

AMZS v Zlati niti sodeluje tretjič. Kako ste uvrstitev skomunicirali s sodelavci?

Sodelovanje, uvrstitev in rezultate smo seveda komunicirali z zaposlenimi, ker smo tudi s pomočjo Zlate niti še dodatno ozavestili, kako pomembna je pohvala. Zato smo jo, predvsem na podlagi dobrih rezultatov, lahko izrekli na glas.

Z zaposlenimi vsakodnevno komuniciramo z mailingom, ki ga interno imenujemo okrožnica in pošiljamo zbir najpomembnejših informacij tekočega dne. Nanjo se je pred kratkim umestila tudi novica o ponovni uvrstitvi med finaliste. Podrobnejšo analizo rezultatov predstavimo širšemu kolegiju, kjer se tudi dogovorimo za določene ukrepe za izboljšanje ocen. Nosilci aktivnosti smo vsi predstavniki vodstva podjetja. Rezultate zaposlenim predstavimo osebno in v internem glasilu družbe, ki izide vsak mesec.

Kakšne ukrepe ste že sprejeli na osnovi spoznanj Zlate nit?

Ena od aktivnosti, ki je nastala na podlagi rezultatov Zlate niti, kot tudi interne ankete o zadovoljstvu zaposlenih, ki jo prav tako izvajamo vsako leto, so srečanja vseh zaposlenih v AMZS. Januarja, februarja in marca organiziramo 12. srečanj, na katerih se bodo zvrstili vsi zaposleni. Namenjeni pa so predvsem seznanitvi zaposlenih z rezultati družbe, predstavitvi ciljev, strategije, vizije podjetja ter pogovoru o prihajajočih trendih v naši branži. Hkrati pa treningu komunikacije s strankami, ki lahko vsakdanje delo naredi še bolj učinkovito.

Ali uvrstitev med finaliste Dnevnikovega izbora najboljših zaposlovalcev komunicirate tudi s poslovnimi partnerji in ali uvrstitev izpostavljate pri iskanju novih sodelavcev?

To po potrebi komuniciramo s partnerji, saj resnično verjamemo, da so prav dobri odnosi tisti, ki delajo podjetje uspešno in konkurenčno. In prav dobri odnosi tudi privabljajo nove, dobre zaposlene. Ravno smo preoblikovali zaposlitvene oglase in smo nanje umestili tudi zapis, da smo med najboljšimi slovenskimi zaposlovalci.

V kolikšni meri lahko Zlati niti pripišete ohranjanje visoke kakovosti odnosov med zaposlenim in organizacijo ali bi bili odnosi dobri tudi brez nje oziroma katere ukrepe ste uvedli, ker vas k temu spodbujajo ugotovitve Zlate niti?

Dobri odnosi med zaposlenimi in organizacijo so ključni dejavnik dolgoročnega uspeha organizacije. Tega se v AMZS zavedamo in zato v odnose z zaposlenimi veliko vlagamo. Včasih gre lahko za vrsto malih dejanj, ki kažejo pristnost odnosov. Lahko so to vsakodnevne komunikacije, čestitke, pohvale, lahko so to druženja, izobraževanja, … še bolj pomembno pa je to, da se z vsakim od 412 sodelavcev AMZS pogovarjamo z imenom in priimkom in ne le kot z nekom, ki je zaposlen na nekem delavnem mestu v eni izmed poslovnih enot. Med seboj se spoznavamo in poznamo, kot osebe in to je temelj dobrih odnosov.

Ko primerjamo rezultate Zlate niti zadnjih dveh let, ko smo sodelovali zaporedoma (prvič smo leta 2007) nam potrjujejo, da smo na pravi poti.

Koliko ljudi trenutno dela v AMZS d.d. in koliko naj bi jih predvidoma konec tega leta?

V zadnjem letu se je število zaposlenih povečalo za dobrih 25 odstotkov, predvsem zaradi pripojitev in nakupa novih poslovnih enot. Danes nas je 412. Večanja števila zaposlenih za letošnje leto ne načrtujemo, nadomeščali bomo upokojitve in morebitne odhode. Po velikem številu novih zaposlenih v zadnjih letih, smo se sedaj dodatno posvetili organizaciji, procesom in nadaljevanju dela na odnosih, za katere verjamemo, da so ključni za uspeh organizacije.

Katere kadre najbolj iščete in kako se potegujete zanje ob dejstvu, da je kadrovski bazen dokaj osiromašen?

Kot vsi imamo tudi pri nas nekaj težav z iskanjem ustreznega kadra. Pa ne toliko strokovnim za delo v delavnicah. Zanje skrbimo sistematično, skozi mentorske programe, v sodelovanju tako s poklicnimi in srednjimi šolami, kot tudi fakultetami. Pravkar se dogovarjamo, da prakso ponudimo študentom iz tujine. Primanjkuje pa nam sodelavcev za klicni center v Ljubljani. Tako rekoč je to delovno mesto vedno razpisano. Sploh pred sezono dopustov moramo okrepiti ekipo, da bomo na poti vsi varni in dobili pomoč pravočasno, v slučaju potrebe.

Ali tudi vi ugotavljate, da imajo strokovnjaki premalo prodajnih aspiracij in vodstvenih kompetenc, kot je to nedavno ugotovil Competo?

V AMZS glede na izkušnje z vodji delimo to mnenje. Da je vodja strokovnjak na nekem področju, je velika prednost, mora pa poleg tega imeti tudi pozitiven odnos do sodelavcev, deliti vrednote podjetja in biti pripravljen na učenje. Če našteto ima, lahko vrzel z usposabljanji in izobraževanji hitro zmanjšamo. Kot pravi direktorica AMZS, mag. Lucija Sajevec: »Sama menim, ko gledam nekatere naše vodje PE, ki »so prišli« iz stroke, da je temu res tako. Vendar, s sistematičnim pristopom, usposabljanjem in krepitvijo kompetenc, tudi tu lahko že pokažemo napredek na področju vodenja. Nekateri naši vodje so zares presenetili z osebnim razvojem in svoje delo zdaj opravljajo z nadpovprečnimi rezultati.« slo