Ustavni sodniki ugotavljajo, da DZ ni izkazal obstoja javne koristi za omejitev teh stroškov. Jeseni 2015 sprejeti zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih je z letom 2017 ukinil registrske račune, na katerih so ljudje hranili premoženje iz lastninjenja v začetku 90. let prejšnjega stoletja, in jim je kot eno od možnosti ponudil odprtje trgovalnih računov. Ker z registrskimi računi ni bilo stroškov, za trgovalni računi pa banke oz. borznoposredniške hiše zaračunavajo stroške odprtja, vodenja ipd., je DZ v zakonu omejil višino vseh stroškov računa v odvisnosti od vrednost premoženja na njem.