Zoper sodbo koprskega okrožnega sodišča se je pritožila država oz. ministrstvo za gospodarski razvoj. Strani se danes nista poravnali, zato je senat višjega sodišča pod predsedstvom Jane Petrič zaslišal pričo Sebastjana Švaba, ki je bil kot direktor regije za sektor malega gospodarstva pri Banki Intesi Sanpaolo (nekdanji Banki Koper) tudi skrbnik Rezidence Čeligo.

Švab je pojasnil, da je bila Rezidenca Čeligo leta 2012 še delujoče podjetje, ki je bilo v fazi dokončanja gradnje hotelskega objekta, so pa že sprejemali goste. Zaradi tega se kljub dolgu do banke niso odločili za blokiranje sredstev.

Kot je pojasnil, je bil kredit še »živ« oz. terjatev do dolžnika še ni zapadla. Z ministrstva so sicer dobili obvestilo, da bodo nepovratna sredstva nakazali na račun koristnika nepovratnih sredstev in ne na račun banke, na kar so se odzvali z zahtevo, da se denar nakaže neposredno njim. Ker na to niso prejeli odgovora, so v Intesi Sanpaolo ocenili, da to pomeni, da se država s tem predlogom strinja.

Švab: Nismo mogli blokirati izplačila

»Niti slutili nismo, kdaj bodo sredstva nakazana,« je dodal Švab. Država pa je sredstva nakazala na račun dolžnika, ki je nato le nekaj ur kasneje sredstva prenakazal na drug svoj račun, odprt pri SKB banki.

Švab je navedel, da niso imeli možnosti blokirati posameznega izplačila. V primeru blokiranja računa pa bi družba šla v stečaj, pri čemer v konkretnem primeru tega niso mogli narediti, ker terjatev še ni zapadla.

Na vprašanje glede sklenitve aneksa z Rezidenco Čeligo o podaljšanju zapadlosti terjatve pa je Švab pojasnil, da se je gradnja hotela zavlekla, zaradi česar je država z Rezidenco Čeligo podaljšala pogodbo glede izplačila nepovratnih sredstev, sami pa so temu sledili. Dotlej so sicer v Rezidenci Čeligo sicer ravnali skladno s pogodbo in prejeta nepovratna sredstva prenakazovali na račun banke, je še dodal Švab.

Po mnenju ministrstva je banka sicer imela vzvode, da onemogoči prenakazilo, poleg tega pa je podaljšala zapadlost terjatve, kljub temu da je bila obveščena, da bodo sredstva nakazana na račun Rezidence Čeligo, je ob robu naroka povedala višja državna odvetnica Tanja Bergoč Polh.