Mala Gaja je pri porodu ostala brez kisika, kar je pri otroku povzročilo cerebralno paralizo in druge hude poškodbe, zaradi katerih deklica potrebuje 24-urno oskrbo in nego.

V kranjski bolnišnici za ginekologijo in porodništvo trdijo, da so aprila 2013 pri porodu ravnali strokovno in skrbno, vršilka dolžnosti direktorice Polona Podnar je to včeraj poudarila tudi na sodišču. Odvetnik družine male Gaje Aljoša Ravnikar pa navaja, da je bilo ravnanje ob porodu nestrokovno, ker deklici na primer niso niti izmerili temperature, kar bi lahko opozorilo na njeno stanje.

Družina je naročila izvedensko mnenje, ki po mnenju staršev utemeljuje tožbo za odškodnino in rento. Deklici, ki sama ne more jesti, hoditi, sedeti, in njeni družini bi izplačilo okoli milijon evrov – tolikšen je skupni znesek zahtevane odškodnine in rente – precej olajšalo položaj. Starši hkrati z bolnišnico tožijo tudi Zavarovalnico Triglav, ki ima za take primere z bolnišnico sklenjeno pogodbo o zavarovanju.

Zahteven postopek

Sodnica Irena Ahačič je že na začetku opozorila, da bo postopek zelo zahteven, najprej pa bo sodišče odločilo o utemeljenosti tožbenega zahtevka in na podlagi te odločitve sklepalo o odškodnini. Imenovana bosta izvedenca ginekologije in porodništva ter rentgenologije.

Odvetnik Ravnikar je sodišču predlagal, da izvedenca poiščejo v Avstriji, ker »zdravniki v Beljaku in Celovcu znajo slovensko«, navedel pa je tudi nekaj dokazov iz tuje literature.

Prizadeti so se sicer z bolnišnico skušali dogovoriti o odškodnini, vendar včerajšnji poravnalni narok ni uspel. Vršilka dolžnosti direktorice porodnišnice Polona Podnar je med drugim pojasnila, da bi bilo plačilo take odškodnine ob ugodni sodbi za tožečo stran za bolnišnico uničujoče. Ob nastopu njene funkcije je bila kranjska porodnišnica namreč v izgubi in šele pomoč države je rešila najhujše probleme delovanja ustanove.

Obe strani v pravdi sta si do zdaj izmenjali že nekaj pripravljalnih vlog, tožba pa je bila vložena pred dvema letoma. Maja se bo postopek nadaljeval, saj bosta morala tudi sodna izvedenca najprej preučiti obsežno zdravstveno dokumentacijo.