»To se je zgodilo 23. 2. 2018, ko je preteklo šest mesecev od pravnomočne odločbe vrhovnega sodišča (o deportaciji, op. p.), s tem pa se je iztekel tudi šestmesečni rok za predajo Republiki Hrvaški,« so zapisali.

Dublinska uredba določa, da se tedaj, ko se predaja prosilca za mednarodno zaščito v dublinskem postopku ne opravi v roku šestih mesecev po pravnomočnosti odločitve, odgovornost prenese na državo članico, v kateri je bila prošnja podana.

V Šamiehovem primeru je to Slovenija. Ministrstvo za notranje zadeve je sicer ves čas trdilo, da je za obravnavo prošnje pristojna Hrvaška, saj je Šamieh leta 2016 v Slovenijo prišel od tam. To nikoli ni bilo sporno, Šamieh in njegovi zagovorniki pa so državo prosili, naj iz človekoljubnih razlogov vendarle prevzame obravnavo njegove prošnje. MNZ zadeve danes ni komentiral.