Pripravništva in študijske prakse

Si mladi diplomant ali diplomantka iz evropskih študij, mednarodnih odnosov, odnosov z javnostmi ali podobnega študija? Te zanima vzhodno partnerstvo: poznaš delovanje EU, bilateralne in multilateralne poti in vključevanje civilne družbe na tem geopolitičnem področju? Forum civilne družbe vzhodnega partnerstva (EaP CSF) išče pripravnika oziroma pripravnico, ki bo z delom lahko začel/a čim prej – idealno 12. marca. Ekipi v sekretariatu bo pomagal/a pri nalogah, predvsem v zvezi s komunikacijo, zagovorništvom/politikami in pisarniškim delom. Pogoj: temeljito znanje angleškega jezika: ustno in pisno na profesionalni ravni; dobro znanje francoščine, nizozemščine ali ruščine je prednost. Pripravništvo je plačano. Traja: 8 mesecev. Kraj: Bruselj. Rok za prijavo je že 2. 3. 2018

http://bit.ly/EaP_CSF_paid_internship

Pripravništvo Evropske centralne banke

Ali si obetavna študentka/obetaven študent z močnim izobrazbenim ozadjem? Te zanima uporabno raziskovanje in raziskovanje z namenom oblikovanja politik? Imaš diplomo iz ekonomije, statistike, financ, računalniških znanosti, matematike ali podobnega področja in si vpisan/a v podiplomski študij (magistrski ali doktorski) na enem izmed naštetih področij? Evropska centralna banka (ECB) tokrat razpisuje pripravništva v generalnem direktoratu za splošno ekonomijo, kjer se lahko specializiraš za (1) makroekonometrično modeliranje in napovedovanje, (2) računalniško znanost in modeliranje, (3) analizo časovnih vrst makroekonomskih in finančnih podatkov. Plačilo za standardna  podiplomska pripravništva znaša 1050 evrov, za doktorska pa 1900 evrov mesečno. Poleg tega dobiš žepnino za nastanitev v Frankfurtu ob Majni. Pripravništvo lahko traja od 3 do 12 mesecev. Rok za prijavo je 12.3.2018

http://bit.ly/ECB_traineeships_DG_E

Poletno delo v Evropski investicijski banki

Si star/a med 18 in 25 let in pridno študiraš? Od junija do septembra je na voljo poletno delo v Evropski investicijski banki. Poletno delo traja od 2 do 4 tedne in vključuje splošno podporo oddelkom ter osnovna administrativna opravila. Dobiš osnovno žepnino, vendar moraš tudi za stroške bivanja v Luxembourgu poskrbeti sam/a. Rok za prijavo je 11.3.2018

http://bit.ly/EIB_summer_student_jobs_2018

Za pravnika pripravnika

S potrjevanjem in nadzorovanjem zdravil Evropska agencija za zdravila (EMA) spodbuja zdravje ljudi in živali v Evropski uniji. Za podporo njihovemu poslanstvu iščejo pravnico ali pravnika pripravnika, ki se bo ukvarjal/a z evropskim farmacevtskim pravom: regulatornimi vprašanji, ki se nanašajo na odobritev in nadzor zdravil za človeško in veterinarsko rabo; hkrati pa bo nudil/a pravno pomoč v zvezi z delovanjem agencije (kadrovski predpisi, pogodbe in naročila, varstvo podatkov in podobno). Pripravništvo traja šest mesecev in ga je možno 2-krat podaljšati (na 18 mesecev): Plačilo: 1550 funtov mesečno. Agencija ima sedež v Londonu, zaradi izstopa Združenega kraljestva iz EU boš morda v času službovanja skupaj z njo premeščen/a v Amsterdam. Rok za prijavo je 9.3.2018 do 23. ure.

http://bit.ly/EMA_legal_officer_trainee

Vabi tudi EUROPOL

Svoje vrste še vedno krepi EUROPOL. Trenutno so na njihovih spletnih straneh na voljo pripravništva: (1) za odnose z zunanjimi partnerji  študent ali diplomant političnih ved, evropskih politik, varnostnih ali evropskih študij, prava, mednarodnih odnosov; (2) za implementacijo Europolovih zgodovinskih arhivov  študent ali diplomant na področju upravljanja arhivov in evidenc ali informacijske znanosti – z znanjem na področju katalogizacije; (3) za koncept integriranega upravljanja s podatki (IDMC)  študent ali diplomant iz relevantnega področja, npr. iz prava, komuniciranja, javne uprave, upravljanja s spremembami, mednarodnih odnosov ali evropskih študij; (4) za srednjeročni pregled Europolove strategije 2016 – 2020  študent ali diplomant relevantnega področja (po možnosti na podiplomski ravni), s poznavanjem  kvantitativnih in kvalitativnih raziskovalnih metod (oblikovanje načrtov raziskav, analiza rezultatov, orodja za statistično analizo). Za vsako izmed naštetih mest potrebuješ še nekaj specifičnih znanj in izkušenj, veščin in spretnosti. Pripravništva trajajo 3 ali 6 mesecev. So plačana: 793 EUR mesečo, povrnejo ti tudi stroške potovanja v Haag in nazaj. Rok za prijavo: različno: 7., 8. in 16. 3. 2018

http://bit.ly/EUROPOL_internships

Jesenska pripravništva v Svetu Evrope

Pridruži se Svetu Evrope in sodeluj pri zaščiti človekovih pravic, vladavine prava in demokracije v 47 državah članicah! Če imaš univerzitetno izobrazbo vsaj prve stopnje, znanje o delovanju in nalogah te medvladne organizacije ter željo po pridobivanju praktičnih izkušenj, se odpravi v Strasbourg – septembra 2018 so na sporedu nova: jesenska petmesečna pripravništva. Pripravništva pri Svetu Evrope niso plačana, vendar bo že hitra raziskava na spletu navrgla nekaj možnosti mednarodnih štipendij, za katere lahko zaprosiš, zato ne odlašaj: izpolni prijavni obrazec v angleškem ali francoskem jeziku. Rok za prijavo: 5. 4. 2018

► bit.ly/COEtraineeSt

Delo v novinarski hiši Politico

Želiš biti del razburljive dogodivščine? Novičarska hiša Politico, ki iz Bruslja poroča o politiki, politikah in osebnostih v Evropi, te vabi, da se pridružiš motiviranim mladim strokovnjakom ter se pri njih poglobljeno usposobiš za delovne operacije in administracijo. Tvoj profil: diploma iz menedžmenta, upravljanja ali podobne delovne izkušnje + dobro znanje francoskega in angleškega jezika. Naloge: upravna podpora delovanju pisarne, sprejemanje in organiziranje obiskov ter sestankov, pomoč pri rezervacijah potovanj in nočitev … Pripravništvo traja šest mescev in je plačano, razen, če ga opravljaš kot obvezni del študija, potem je po belgijski zakonodaji neplačano. Prijavi se čim prej!

http://bit.ly/POLITICO_operations_administration_internship

Plačano pripravništvo v Danfossovem oddelku

Si hitro učeč/a? Te zanimata energetska učinkovitost in podnebje: eko-dizajn, energetske oznake, ogrevanje in hlajenje?  Plačano pripravništvo v Danfossovem oddelku za zadeve EU v Bruslju se zagotovo sliši obetavno! Raziskoval/a boš politike EU na zgoraj naštetih področjih, spremljal/a zakonodajni in politični razvoj in o njem redno poročal/a svojemu oddelku. Poleg tega boš sodeloval/a pri organizaciji okroglih miz in dogodkov ali sestankov s predstavniki industrije in odločevalci. Delo vključuje tudi oblikovanje ciljnih seznamov deležnikov in projektnih načrtov ter pripravo kratkih komunikacijskih materialov in kampanj za družbena omrežja. Pripravništvo je plačano: 1100 evrov mesečno. Rok za prijavo je 26.3.2018

http://bit.ly/Danfoss_internship

Pripravniški program Sveta evropske kemične industrije

Svet evropske kemične industrije (CEFIC) ima stalen pripravniški program za študente, ki končujejo ali so ravnokar končali študij na področju komuniciranja. CEFIC išče pripravnike z zanimanjem za upravljanje projektov z vsebinami učinkovite rabe virov in energije, vode, surovin, biotehnologije, pametnih mest, inovacij za rast in trajnostne kemije. Delovne naloge: komuniciranje o evropskih projektih, raziskovanje in analiza, snovanje in pisanje besedil za objavo (splet, tisk in družbena omrežja), koordinacija projektov na spletu in komunikacijska podpora dogodkom. Kraj: Bruselj. Rok za prijavo je 16. 3. 2018

http://bit.ly/CEFIC_communications_intern

Delovanje bio-zasnovanih podjetij

Že veš kakšna je pot do krožnega gospodarstva v Evropi? Te zanima, kako v EU delujejo bio-zasnovana podjetja? Evropsko javno-zasebno partnerstvo Bio-Based Industries (BBI JU) razpisuje šestmesečno pripravništvo za podporo komunikacijski ekipi in hkrati za delo pod njenim mentorstvom. Obsega promocijo kolekcije bio-zasnovanih izdelkov, snovanje komunikacijskih materialov, kot so izjave za javnost, objave na družbenih omrežjih, organizacijo dogodkov itd. Tvoja izobrazba: komuniciranje, evropske zadeve, novinarstvo in PR, mednarodni odnosi. Obvladovanje angleškega jezika je nujni pogoj! Mesečno plačilo: 1159.44 evrov. Kraj: Bruselj. Rok za prijavo je 26. 3. 2018

http://bit.ly/BBI_JU_traineeship_programme_communication_team

Še vedno se lahko prijaviš

Ali veš, kako države članice EU sprejemajo odločitve, ki nato zaznamujejo naša življenja? Si že kdaj pomislil/a, da bi svoje dragoceno znanje in čevlje preizkusil/a kar na političnem parketu v Bruslju? Generalni sekretariat Sveta Evropske unije nudi okoli 100 plačanih pripravništev letno za državljane EU, ki do prijavnega roka dokončajo vsaj prvi del univerzitetnega študija in pridobijo diplomo. Oglej si kratko predstavitev v videu in izpolni prijavnico v francoskem ali angleškem jeziku! Pogoj za prijavo je temeljito znanje enega od teh dveh jezikov. Pripravništvo traja pet mesecev. Rok za prijavo: 15. 3. 2018 do 12. ure.

http://bit.ly/SvetEU_pripravništva_v_GSS

Pri evropski varuhinji človekovih pravic

Ali poznaš evropske politike? Si spreten/spretna v komunikaciji, pri predstavitvah in pisanju v angleškem in še katerem od drugih evropskih jezikov? Te odlikujejo veščine analiziranja in raziskovanja? Evropska varuhinja človekovih pravic univerzitetnim diplomantom, ki zelo dobro poznajo vlogo evropskega ombudsmana, hkrati pa imajo odlično strokovno znanje iz svojega področja, omogoča pripravništva v naslednjih poklicih: (1) evropska javna uprava:  izobrazba  politologija, evropske študije, mednarodni odnosi, evropska javna uprava, človeški viri; (2) pravo: izobrazba  pravo; (3) revizija in ekonomija: izobrazba  revizija, ekonomija. Pripravništvo traja štiri mesece in ga je možno podaljšati za dodatnih osem mesecev. Delo je plačano, povrnejo tudi stroške prihoda in odhoda na/iz delovnega mesta – Bruselj ali Strasbourg. Vabljen/a k prijavi na pripravništvo, ki se bo začelo 1. septembra 2018 ali 1. januarja 2019. Rok za prijavo je 31. 3. 2018

http://bit.ly/EUOmbudsman_traineeship2018_2019

Evropski odbor regij

Evropski odbor regij (COR), skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU, ki z evropskimi institucijami sodeluje pri oblikovanju prepisov EU, ki vplivajo na regije in mesta, razpisuje plačana pripravništva za univerzitetne diplomante. Pripravništva trajajo pet mescev. Vsak pripravni bo dodeljen svojemu oddelku. Oglej si jih tukaj, izberi priljubljeno mesto zase in se prijavi! Kot lahko vidiš, so nekatera mesta orientirana strokovno, druga politično – od področij okolja, teritorialnega sodelovanja ali prometa, vse do oddelka za komuniciranje in človeške vire, ali dela v političnih skupinah. Pripravništvo se začne 16. septembra v Bruslju. Rok za prijavo je 31. 3. 2018

http://bit.ly/COR_traineeships

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Te zanima, kako interesi ekonomskih in socialnih partnerjev vplivajo na nastanek politik? Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je svetovalno telo, ki zaposlovalcem, sindikatom, predstavnikom malih podjetij in kmetov, potrošnikov ipd., omogoča, da izrazijo svoje uradno stališče o politikah Evropske unije. Delo odbora lahko spoznaš prek daljšega pripravništva (5 mesecev) za univerzitetne diplomante ali krajšega pripravništva (od 1 do 3 mesecev), ki ga je možno opravljati (tudi) v okviru študija. Več si poglej v videu. Medtem ko štipendija za daljša pripravništva znaša 1176,84 evra, krajša pripravništva niso plačana. Daljše se začne 16. septembra, obdobja za krajša pripravništva pa se določijo individualno, ko si za delovno mesto že izbran_a. Kraj: Bruselj. Rok za prijavo na daljše pripravništvo je 31. 3. 2018 do 12. ure.

► http://bit.ly/EESO_traineeships

Pripravništvo na Sodišču Evropske unije

Februarja so se odprle prijave za pripravništva, ki jih Sodišče Evropske unije ponudi vsako jesen. Začnejo se oktobra, trajajo pet mesecev in so plačana (1120 evrov mesečno). Opravljajo se predvsem v direktoratih za pravno prevajanje, direktoratu za raziskave in dokumentacijo, direktoratu za komuniciranje, direktoratu za protokol in obiske, pri pravnem svetovalcu za upravne zadeve, sodnem tajništvu Splošnega sodišča in direktoratu za tolmačenje (tukaj so prakse krajše). Kandidati so univerzitetni diplomirani pravniki ali politologi (smer pravo), oziroma diplomirani konferenčni tolmači, ki so kandidati za prakso v direktoratu za tolmačenje. Za opravljanje dela je zaželeno dobro poznavanje francoščine. Rok za prijavo je 15. 4. 2018

http://bit.ly/SodiščeEU_praksa

Za eno leto na Norveško

Si pred kratkim diplomiral/a? Želiš, da tvoja kariera poleti? Pridi v sekretariat Finančnega mehanizma Norveške in Evropskega gospodarskega prostora (EEA and Norway Grants). Čaka te vznemirljivo enoletno pripravništvo na področju upravljanja nepovratnih sredstev, ki prispevajo k zmanjševanju družbenih in ekonomskih razlik v Evropi. Ne boš čisto sam/a, temveč boš pripravništvo opravljal/a skupaj s pripravniki različnih narodnosti in izobrazbenih ozadij, ki bodo delali na pravnem področju, v financah in nadzoru, administraciji in upravljanju človeških virov, v službi za komuniciranje, prioritetnih sektorjih, na področju nepovratnih sredstev in horizontalnih zadev in skrbeli za državno in bilateralno sodelovanje. Pripravništvo je plačano: 1540 evrov mesečno + zagotovijo ti nastanitev v Bruslju. Rok za prijavo je 4. 3. 2018.

http://bit.ly/EEAGRANTS_traineeships

Zaposlitve

Ni ti treba oditi v vesolje, da posežeš po zvezdah. Te zanima delo v javni službi? Želiš sodelovati pri spreminjanju Evrope in si pripravljen_a stopiti na stimulativno in izzivov polno poklicno pot? Torej to pomlad nikakor ne zamudi generalnega natečaja za zaposlitev v institucijah EU, ki je namenjen univerzitetnim diplomantom (nivo AD 5). Pogoji za prijavo na razpis tipično zahtevajo, da imaš državljanstvo EU, obvladaš dva uradna jezika in imaš diplomo prve stopnje (ali višje) iz kateregakoli področja. Lani so se prvič lahko prijavili tudi študentje zadnjega letnika. Delovne izkušnje niso bile zahtevane. Spremljaj podrobnosti v zvezi z razpisom! Razpis bo objavljen 8. 3. 2018!

►  https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/2956/description_sl

Te zanima mikrobiologija/epidemiologija?

Za navdušene znanstvenike/ce z izkušnjami na področju biološke nevarnosti vzdolž prehranske verige Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) razpisuje delovno mesto nižjega znanstvenega delavca – mikrobiologija/epidemiologija. Osnovni pogoji za prijavo: stopnja izobrazbe, ki ustreza z diplomo potrjenemu končanemu vsaj triletnemu (3)

univerzitetnemu študiju s področja: agronomije, biotehnologije, biologije, biokemije, kemije, ekologije, okoljske znanosti, znanosti o živilih in živilske tehnologije, humane medicine, znanosti o življenju, javnega zdravja, toksikologije, veterinarske medicine ali sorodnih področij + vsaj eno leto dokazanih ustreznih delovnih izkušenj, pridobljenih po diplomi. Izbirna merila pa so mnogo bolj zahtevna! Nahajajo se v razpisnem gradivu. Rok za prijavo je 7. 3. 2018

http://bit.ly/EFSA_nižji_znanstveni_delavec.

Europolov komunikacijski agent

Evropski policijski urad EUROPOL išče sodelavca za podporo projektom in komunikacijskega agenta (nivo FG III) v direktoratu za operacije, kot osrednji službi Europola, ki skrbi za sodelovanje organov držav članic pri preprečevanju v boju proti hudim oblikam kriminala in terorizmu. Kandidati morajo imeti diplomo visokošolskega programa + pomembno: vsaj eno leto delovnih izkušenj, pridobljenih po diplomi. Pomembna merila za ocenjevanje kandidatov: sodelovanje pri upravljanju projektov v različnih fazah; izkušnje s formalnimi pisnimi izdelki (poročila, brifingi, izjave za javnost, novice); izkušnje z organizacijo seminarjev, usposabljanj, delavnic, sodelovanje pri snovanju in izvajanju komunikacijskih strategij in dogodkov itd. Zaposlitev za minimalno 13 mesecev in največ pet let. Kraj: Haag. Rok za prijavo je 19. 3. 2018

http://bit.ly/EUROPOL_project_support_communication_agent

Kolo, odlična angleščina, francoščina in nizozemščina

Te zanimajo evropske politike, ti je všeč kolesarjenje in želiš izkusiti zanimivo poklicno izkušnjo v središču javnih zadev v Bruslju? Lahko se pridružiš Združenju evropskih proizvajalcev koles (CONEBI) in postaneš sodelavec/ka za projekte in administracijo. POZOR: Za to delovno mesto moraš blesteti v komunikaciji tako v angleškem kot v francoskem jeziku (velja tudi znanje nizozemščine), ki naj bo na ravni naravnega govorca. Zaželeno je eno leto delovnih izkušenj. Zaposlitev za eno leto z možnostjo podaljšanja v stalno delovno razmerje. Rok za prijavo je že 2. 3. 2018

http://bit.ly/CONEBI_administrative_project_officer.