Generalni direktor ZZZS Marjan Sušelj je kot vzpodbuden premik izpostavil pridobljena dodatna proračunska sredstva, hkrati pa opozoril na nezadovoljstvo upravnega odbora zavoda zaradi prepočasnih sistemskih sprememb – zlasti zaradi zastoja pri sprejemanju zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

2,097 mio. oseb je bilo konec minulega leta vključenih v obvezno zdravstveno zavarovanje. V primerjavi z letom 2016 se je lani povečalo število oseb, vključenih v zavarovanje iz naslova delovnega razmerja (za 3,8 odstotka), in število oseb, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost (za 1,7 odstotka).

73,1 % prebivalcev Slovenije je lani prejelo vsaj en recept za zdravilo v breme ZZZS. Število predpisanih receptov na prebivalca je znašalo 8,31 in je bilo v primerjavi z letom 2016 večje za 0,8 odstotka. Poraba zdravil, merjena v definiranih dnevnih odmerkih, se je zvišala za en odstotek, narašča pa tudi poraba bioloških, tarčnih in drugih dragih zdravil na recept.

415,6 mio. € so lani znašali odhodki obveznega zdravstvenega zavarovanja za zdravila in živila, ki zajemajo izdajo na recepte, seznam A in seznam B, zdravila v centrih za zdravljenje odvisnosti, krvne pripravke, cepiva in povračila. V primerjavi s predhodnim letom so se odhodki za zdravila povečali za 5,5 odstotka.

1,075 mio. primerov zadržanosti od dela, najpogosteje zaradi bolezni in poškodbe izven dela, so na ZZZS našteli v lanskem letu. Število primerov se je na letni ravni povečalo skupaj za več kot 87.624, povečanje pa je šlo tako v breme delodajalcev kot v breme ZZZS.

314,77 mio. € ali 10,3 odstotka več kot leta 2016 je ZZZS lani namenil za nadomestila za bolniške odsotnosti.