Ljubljanski župan Zoran Janković se še vedno bori proti ugotovitvam komisije za preprečevanje korupcije, ki je leta 2013 v poročilu o nadzoru nad premoženjskim stanjem političnih funkcionarjev ugotovila, da je Janković večkrat kršil zakon o preprečevanju korupcije in ni pravočasno prijavil sprememb svojega premoženjskega stanja. V zadnji sodbi, ki jo je izdalo upravno sodišče letošnjega januarja, je sodišče Jankovićevo tožbo zavrnilo kot neutemeljeno.

Janković se je na upravno sodišče zaradi poročila komisije za preprečevanje korupcije obrnil že večkrat. Upravno sodišče je njegovo tožbo zavrnilo že, ko se je pritoževal na končno poročilo iz leta 2013. A ljubljanski župan je nato sodbo upravnega sodišča in končno poročilo izpodbijal na vrhovnem sodišču, ki mu je prisluhnilo. Vrhovno sodišče je tako leta 2015 spremenilo sodbo upravnega sodišča, ker je ugotovilo, da je komisija res posegla v Jankovićevo ustavno pravico enakega varstva pravic, ker je končno poročilo izdala, ne da bi prej omogočila, da bi se Janković o njem izrekel.

Zaradi takšne odločitve vrhovnega sodišča je protikorupcijska komisija v ponovljenem postopku izdelala nov osnutek, ki ga je poimenovala zaključne ugotovitve, in ga tokrat pred objavo poslala Jankoviću, da se je o ugotovitvah lahko izrekel, kar je tudi storil. Šele nato je komisija objavila zaključne ugotovitve, ki se nanašajo na Jankovićevo premoženjsko stanje, in hkrati objavila še njegova pojasnila.

A Janković s takšnim razpletom ni bil zadovoljen. Zaključne ugotovitve je ocenil kot nepravilen in celo nezakonit dokument, je razvidno iz sodbe upravnega sodišča. Zato je znova vložil tožbo na upravno sodišče, ki pa jo je januarja zavrnilo. Sodišče meni, da je v ponovljenem postopku komisija postopek nadzora nad premoženjskim stanjem vodila skladno z zakonodajo in da so bile Jankoviću »zagotovljene vse pravice, ki mu gredo na podlagi posebnih postopkovnih določb zakona o integriteti in preprečevanju korupcije in ob subsidiarni uporabi določil zakona o splošnem upravnem postopku«.

Odvetniška družba Čeferin, ki Jankovića zastopa v teh postopkih, je bila do zadnje odločitve upravnega sodišča kritična. Opozorili so, da je vrhovno sodišče že pravnomočno odločilo, da je komisija za preprečevanje korupcije »z izdajo zaključnega poročila o nadzoru nad premoženjskim stanjem nezakonito posegla v ustavne pravice Zorana Jankovića«. »Kljub navedenemu sta komisija za preprečevanje korupcije in upravno sodišče o predmetni zadevi ponovno odločala, vse v nasprotju s temeljnimi pravnimi načeli, ki prepovedujejo ponovno odločanje o pravnomočno razsojeni stvari,« so še navedli in dodali, da Janković pravico znova išče na vrhovnem sodišču. Pritožba na sodbo upravnega sodišča namreč ni možna.