Zemljišče naj bi bilo po zadnji oceni vredno le okoli 15.000 evrov, kar je še nižja vrednost, kot jo je ocenila prejšnja komisija izvedencev. Nizka ocena vrednosti zemljišča je še posebej presenetila zato, ker je kranjska nepremičninska agencija Nepremičnina na dražbi januarja 2016 zanj odštela 127.500 evrov. Podoben znesek pa je zanj leta 2005 iztržil tudi prvak SDS Janša, ko ga je prodal Eurogradnjam.

Vrednost parcele v Trenti je doslej ocenjevalo že več izvedencev, v sodnem spisu pa so zdaj tri izvedenska mnenja - dva je naročilo sodišče, enega obramba, eno mnenje pa je bilo iz spisa izločeno. Zemljišče je bilo po presoji od sodišča določenega izvedenca Franca Nahtigala pred dobrim desetletjem vredno približno 110.000 evrov, ocenjevalka vrednosti nepremičnin Breda Zorko, ki je izdelala cenitev za stečajno upraviteljico Imosa, pa je tržno vrednost ocenila zgolj na 17.655 evrov. Cenilec nepremičnin Anton Kožar, ki ga je angažirala obramba, je nepremičnine ocenil na dobrih 130.000 evrov, medtem ko je po oceni Gursa njihova vrednost nekaj več kot 21.000 evrov.

Združenje sodnih cenilcev in izvedencev za gradbeno stroko, ki mu je sodišče na predlog specializiranega tožilstva odredilo izdelavo novega mnenja, je vrednost zemljišča lani ocenilo na 22.000 do 24.000 evrov. Obramba je nato zaradi suma nestrokovnosti in nepristranskosti zahtevala izločitev te ocene vrednosti. Član komisije je bil takrat namreč tudi Andrej Kocuvan, ki je bil izvoljen na listi takratne Združene liste socialnih demokratov v mariborski mestni svet v mandatu 1998 do 2002.

Preiskovalna sodnica je ta predlog sicer zavrnila, bolj uspešni pa so bili odvetniki pri zunajobravnavnem senatu okrožnega sodišča. Senatu je bilo sporno, da je bil izvedenec pred več kot petnajstimi leti v mestnem svetu Maribora aktivni član politične opcije, ki zastopa nasprotna stališča od Janševe stranke in ki je bila v opoziciji v času, ko je bil Janša predsednik vlade in ko je potekala sporna prodaja nepremičnin. Senat je zato 9. februarja 2017 iz spisa izločil izvedenca, celotno komisijo in mnenje. Preiskovalna sodnica pa je nato naročila izdelavo nove vrednosti zemljišča.

Parcela, velika okoli 15.600 kvadratnih metrov, na kateri so podrte stavbe, je bila v Janševi lasti od 1992-2005. Prvak SDS se je zaradi nje znašel pod lupo protikorupcijske komisije, na ljubljanskem okrožnem sodišču pa zoper njega, nekdanjega predsednika uprave Imosa Branka Kastelica in nekdanjega direktorja Eurogradenj Klemna Gantarja poteka preiskava.