Po novem zakonu mora namreč zavod za pokojninsko zavarovanje zgolj obvestiti delavca, kakšne so oziramo bodo posledice, če njegov delodajalec sicer obračuna prispevke, jih pa ne plača. Nova ureditev terja od delavcev, ki bodo dobili takšna obvestila, da skladno s pravno ureditvijo pravočasno uresničujejo svoje pravice in tako prispevajo k izboljšanju pravne varnosti. Skrbniki pravic zaposlenih jim sporočajo: »Če ste okradeni za prispevke, je to le vaš problem! Pravna država vam je na razpolago!« Oškodovani delavec mora torej sam poiskati pravico na sodišču. Nemška država pa ima za takšna ravnanja zakon, kjer piše: »Delodajalec, ki pristojnemu zavodu ne plača prispevkov za socialno zavarovanje vključno s prispevki za delovno dobo, se ne glede na to, ali je bila plača izplačana ali ne, kaznuje z zaporno kaznijo do pet let.«

Nemška država skratka kaznuje, če delodajalec ne plača prispevkov, ne glede na to, ali je bila plača izplačana ali ne. Slovenska država pa z zakonom »poskrbi«, da Zpiz obvesti zaposlenega, da zanj niso plačani prispevki in naj to sam uredi. Če hoče država pomagati delodajalcem, ima nešteto drugih možnosti, ne pa da omogoča, da delodajalci okradejo delojemalce in Zpiz njihovih prispevkov ter bodo upokojeni zato imeli nižje pokojnine.

Dušan Mali, Ribnica