Od vseh nahajališč naravnih bogastev sta nam danes ostala samo rudnik lignita v Velenju in kop ilovke v Kidričevem. Ampak aluminij je drugi najpogostejši element zemeljske skorje.

Podobno kot pri nas je po vsej srednji in zahodni Evropi. Nahajališča naravnih bogastev so izčrpana ali pa je ruda tako revna, da se izkoriščanje ekonomsko ne izplača.

Evropa in z njo mi kupujemo surovine in polizdelke v manj razvitem svetu ali pa na Kitajskem po izkoriščevalsko nizkih cenah, jih predelujemo in končne izdelke prodajamo nazaj v glavnem po izkoriščevalsko visokih cenah. Dolgoročno pa tako ravnanje, ki vključuje tudi izkoriščanje, ne more biti zanesljiva podlaga našega blagostanja. V pogojih globalizacije se ekonomski odnosi med subjekti in med posameznimi deli sveta hitro spreminjajo in na novo prerazdeljujejo ustvarjene dobrine.

Dobrih dvesto let je bila Evropa žarišče svetovnega znanja. Tudi to se spreminja. Od dvajsetih najboljših univerz na svetu jih je sedemnajst v Združenih državah, Oxford je v brexitski Angliji in šanghajska univerza je na Kitajskem.

Samo domišljamo si, da imamo znanje. Politika fakultete v vsaki vasi ima posledice, da imajo mladi diplome, ki ne dokazujejo znanja, ker nimamo kakovostnih predavateljev, ki bi študentom predajali znanje. Samo primeroma navajam, da smo doslej izgubili vse pravde pred mednarodnimi sodišči in tudi javne izjave nekaterih »strokovnjakov« mednarodnega prava dokazujejo, da prava sploh ne znajo in ne poznajo.

V Sloveniji velja navdušenje nad dvema japonskima pakirnicama, ki bosta imeli vsaka po dvesto delovnih mest. Ampak ti naložbi bosta samo pakirnici, v katerih bosta japonski multinacionalki sestavljali in pakirali sestavne dele, proizvedene na Kitajskem, in na embalažo napisali »Made in EU«. Vsaka od teh naložb bo odnesla vsaj po pet tisoč delovnih mest v EU. Ampak podobne pakirnice na Kitajskem ali v Vietnamu proizvedenega blaga na Slovaškem ali v Romuniji z nalepkami »Proizvedeni v Evropski uniji« bodo začele odnašati tudi delovna mesta v naši industriji pralnih strojev in hladilnikov. Ameriška davčna reforma bo preusmerila kapitalske tokove proti Združenim državam, tem tokovom pa bodo sledili obratni ameriški tokovi blaga na svetovne trge.

Politika gospodarske rasti na uvoženih gradnikih je kriva, da v Sloveniji izgubljamo obdelovalne površine, ki jih prerašča šikara, s čemer izgubljamo zadnji domači vir preživljanja. Tudi odziv zlasti strokovne javnosti na evforijo kriptovalut kaže na stanje duha pri nas.

Vsak narod ima takšno vlado, kakršno si zasluži.

Janez Škulj, Velike Lašče