Dvajset let je zamujenih priložnosti, ko nismo »gradili« kapitala in nismo znali upravljati kapitala. Tega znanja ni bilo v bankah, ne pri regulatorjih in ni ga bilo v podjetjih. Tudi jaz menim, da danes ni veliko bolje. Za razvoj primanjkuje kapitala, a izobražena mladež nam uhaja v tujino. Ni še dovolj znanja, ne za tržno ekonomijo, ne za ustvarjanje kapitala, ne za upravljanje in ne za plemenitenje kapitala, zato se ta v veliki meri nalaga v tujini. V Sloveniji je uničen kapitalski trg, ki je v tržnem gospodarstvu bistven za preživetje države in naroda.

Guverner dr. Boštjan Jazbec je pred časom opozoril: »Pomešali smo vloge lastnikov in menedžerjev in njih odgovornost. Menedžerji, ki se pojavljajo kot lastniki, nimajo interesa, da bi prestrukturirali podjetje. V Sloveniji smo tranzicijsko zgodbo pripeljali tako daleč, da ne zaupamo več institucijam, ki so normalne v vseh tržnih gospodarstvih. Če je tako, se odločimo, da se ne bomo več šli tržnega gospodarstva, parlamentarne demokracije.« Guverner dr. Boštjan Jazbec je inteligenten, izobražen in ima znanje; med drugim je bil svetovalec Mednarodnega finančnega sklada. Odhaja torej, ker ne sprejema vloge grešnega kozla za vse, kar je bilo narobe. V Bruslju bo deloval kot član in direktor enotnega odbora za reševanje bank, enega osrednjih organov v sklopu bančne unije, ki se ukvarja s 142 velikimi bankami in čezmejnimi skupinami, pripravlja zanje načrte za reševanje in sooblikuje čim učinkovitejše rešitve za banke, ki se znajdejo v resnih težavah.

Komu torej manjka znanja? Kdo bo grešni kozel, slovenska država ali dr. Jazbec? Kdo bo nosil posledice, res zopet samo narod? Kaj nam manjka? Znanje, predvsem pa iskrenost, poštenost, samokritičnost in odgovornost, osebna integriteta vodij na vseh področjih in nivojih.

Franc Mihič, Ribnica