Čeprav so si v Mesninah dežele Kranjske (MDK) vzeli dodaten teden časa za priprave na obisk inšpektorjev, popravljalnih ukrepov, ki bi jim po petih tednih mrka omogočili vnovičen zagon proizvodnje, niso zadovoljivo opravili. Kot smo že poročali, je inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 22. januarja zaradi resnih tehnično-higienskih pomanjkljivosti in nezagotavljanja sledljivosti živil za mesec dni zaprla ta mesnopredelovalni obrat v ljubljanskem Zalogu. Ker pa jim ugotovljenih nepravilnosti niti v petih tednih ni uspelo odpraviti, vrata MDK, ki ima sto redno zaposlenih delavcev in v povprečju še štirideset do petdeset agencijskih, ostajajo do nadaljnjega zaprta.

Ponavljajoče se higienske in tehnične težave

Inšpektorji so MDK samo v lanskem letu izdali dvanajst različnih ureditvenih odločb, saj so med drugim zaznali ponavljajoče se težave z zagotavljanjem higiene prostorov ter z vzdrževanjem prostorov in opreme. Tovrstne težave so bile od lanskega julija do letošnjega januarja petnajstkrat zapisane tudi v dnevniku uradnega nadzora, ki ga v MDK opravlja uradni veterinar. V dnevniku je bilo v zadnjem letu zapisanih tudi štirinajst opozoril o slabi higieni klanja. »V MDK daljše obdobje niso zagotavljali odprave vseh ugotovljenih in odrejenih neskladij, ne vzdržujejo stanja po že odpravljenih nepravilnostih, pri uradnem nadzoru so bile večkrat zaznane ponavljajoče se resne higiensko-tehnične pomanjkljivosti, v obratu niso zagotavljali sledljivosti in varnosti živil. Nosilec živilske dejavnosti je zelo slabo odziven na ukrepe uradnega nadzora,« med drugim piše v odločbi, s katero so inšpektorji Mesnine dežele Kranjske 22. januarja začasno zaprli.

Edvard Fonda, direktor MDK in skupine Kras, ki je njegova stoodstotna lastnica, je takoj po zaprtju obrata priznal, da izdanih ureditvenih odločb niso pravočasno uresničili. Pri tem se je skliceval na kadrovski vakuum, ki je nastal v podjetju, ko je zbolel izvršni direktor Robert Soban. Toda on je na bolniškem dopustu že poldrugo leto, zato njegova odsotnost ne bi smela biti izgovor za precejšen nered, ki so ga inšpektorji ugotovili v obratu in ki je pripeljal do njegovega zaprtja, kar se zgodi zelo redko.

Podaljšanje zaprtja brez časovne omejitve

Inšpektorji so MDK najprej zaprli za mesec dni, danes so prepoved proizvodnje podaljšali za nedoločen čas – dokler ne bodo v podjetju odpravili vseh pomanjkljivosti. »Jutri bi že lahko začeli delati, če bi bili proizvodni prostori generalno očiščeni, če bi odpravili vse tehnične pomanjkljivosti, ki se nanašajo na vodo, elektriko, temperaturo, stene, strope, opremo… Tudi iz predložene dokumentacije po ugotovitvah tričlanske komisije, ki je obiskala MDK, ni nedvoumno jasno, kako bodo delali in kako bodo nadzorovali svoje postopke. Komisija je skrbno pregledala obrat in ugotovila, da še vedno ne izpolnjuje pogojev, zato ga ni odprla oziroma je do nadaljnjega podaljšala njegovo zaprtje,« nam je pojasnila Andreja Bizjak, direktorica inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ter dodala, da lahko MDK inšpektorje kadar koli zaprosi za ponovni pregled obrata.