V športnem terminološkem slovarju je tuji izraz »power play« pojasnjen kot žargonski izraz, ki pomeni 'napadalno igro z igralcem več'. Navadno se to zgodi, kadar je igralec nasprotne vrste kazensko izključen. Napadalna igra z igralcem več je seveda priložnost za dosego zadetka. Ni pa to priložnost za posiljevanje domačega športnega izrazja, zato ni prav nič spodobno, če slovenski novinar, ki tekmo prenaša, sporoča gledalcem, da je na primer nasprotnik »v power playu dosegel zadetek«. Zakaj ne bi rekel: »zadetek so dosegli z igralcem več«? Orgazmično kričanje novinarja ob vsakem zadetku pa je seveda druga plat tega (nehigienskega) poročanja.

Tudi za žargonski izraz francoskega izvora »repasaž« (fr. repasser, zopet peljati mimo) imamo domač izraz: dodatna tekma. Poznavalci športa vedo, da je dodatna tekma še ena priložnost za tekmovalce, ki so bili v predtekmovanju že izločeni. Z dodatno tekmo imajo še eno priložnost, da se uvrstijo v sklepno tekmovanje. Zato pogosto najdemo tudi neoporečen izraz dodatna kvalifikacijska tekma. Očitno se novinar dela Francoza in mu je tuji izraz francoskega izvora pisan na slovenceljsko kožo.

Med prenosom hokejske tekme neštetokrat slišimo tudi žargonski izraz »buli« (angl. bully). Odgovoren in jezikovno vzgojen oziroma ozaveščen poročevalec je tuji žargonski izraz ponašil. Očitno je uporabil opis, ki ga najdemo v prenovljenem Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ). Tam preberemo: »buli, udarec pri hokeju, s katerim se igra začne (začetni udarec) ali prekinjena igra nadaljuje«. Čas bi tudi že bil, da v tv-prenosih podomačimo žargonski izraz »ofsajd« (angl. offside). Kar v štirih besednjakih (stari SSKJ, prenovljeni SSKJ, Verbinčev Slovar tujk, Športni terminološki slovar) najdemo namesto tujega spačka domačo sopomenko prehitek. No, ustreza tudi natančnejši večbesedni izraz »prepovedan dolgi strel«, ki se je uveljavil v hokeju.

Televizijski napovednik še kar naprej sporoča, da bo takrat in takrat na sporedu prenos tekme v deskanju na snegu v disciplini »big air«. Izraz »big air« je papagajski posnetek tujega izraza, ki smo ga že zdavnaj zavrgli. Glede na gibalno analizo te deskarske discipline je logičen in smiseln izraz akrobatski (deskarski) skoki, ki je tudi čedalje pogosteje v javni rabi. Enako je tudi deskanje v snežnem žlebu šteti za akrobatsko (deskarsko) disciplino. Utemeljitev izraza je preprosta: tako skakalci z desko kot deskarji v snežnem žlebu izvajajo v zraku zahtevne akrobatske prvine. Akrobatske prvine so bistvo obeh deskarskih disciplin. Nomen est omen pa je temeljno načelo oblikovanja razumne terminologije.

Čeprav ne gre za tuj izraz, pa je vendarle treba nekaj reči o nesmiselnem izrazu »prosta tehnika«, ki ga uporabljajo nekateri športni poročevalci, ki prenašajo tekme v teku na smučeh. »Proste tehnike« v teku na smučeh ni. Poznamo »klasično tehniko« in »drsalno tehniko«. Drsalna tehnika ni »prosta«, ampak je drsalna, ker smučar uporablja tako imenovani drsalni korak. In kaj je »prosto«? »Prosta« je izbira tekmovalca, da v eni od disciplin teka na smučeh lahko uporabi obe tehniki.

Silvo Kristan, Podkoren