prosimo vas, da konkretno odgovorite, kakšni so vaši rezultati dela na področju skrbi za starejše: sistem institucionalnega varstva, domača oskrba, oskrba na domu, reševanje težav pri dostopnosti do različnih storitev in socialni servisi po vašem štiriletnem mandatu.

1. Zanima nas, kako uspešni ste bili pri ustanavljanju Urada za starejše in kako ste si zamislili delovanje zagovornika starejših.

2. V vašem programu je zapisano, da naj bi urad pripravil interdisciplinarno oblikovano strategijo kakovostnega staranja. Kako je s tem?

3. Napovedali ste ureditev razmer z zakonom o dolgotrajni oskrbi, ki ga še nimamo. Bojimo se, da se brez dodatnih sredstev (višje prispevne stopnje v ta namen) sedanje stanje, ki ni dobro, ne bo izboljšalo. Ker se dolgoročne rešitve odmikajo, kako ste oziroma boste posredovali, da se stanje na področju skrbi za starejše izboljša?

4. Zanima nas, kako ste se zavzeli za urgentno izboljšanje standardov in normativov v domovih za starejše.

5. Kako ste se lotili skrajševanja čakalnih dob za nastanitev v dom starejših? V Ljubljani je čakalna doba na sprejem v dom starejših povprečno štiri do pet let (demenca še posebej). Za celotno Slovenijo (na dan 14. 1. 2018): kapacitete 20.602, aktualnih prošenj 10.721 (vseh prošenj 35.866) in samo 4 (štiri) prosta mesta v Mariboru z okolico.

6. Koliko domov za starejše je zgradila država v vašem mandatu? V Slovenji gradijo zasebne domove za starejše, v katerih ni sveta zavoda, cene oskrbe pa so zelo visoke. Za zasebne domove je značilna redna menjava zaposlenih zaradi nemogočih delovnih razmer – posledično je kakovost oskrbe starejših za visoko ceno zelo nizka. Nihče ne preverja usposobljenosti za delo s starejšimi in dementnimi (ustrezna strokovna znanja in empatija). Neustrezno ravnanje s starejšimi v domovih je pogosto.

Diskriminacija starejših je vedno prisotnejša v naši socialni državi.

Se nam v kratkem obetajo boljši časi?

V pričakovanju konkretnih odgovorov vas lepo pozdravljamo.

Biserka Marolt Meden

Srebrna nit – združenje za dostojno starost, predsednica