Po dokaj nemirnem obdobju in reorganizaciji v Zlato nit suvereno spet kot finalist med velikimi podjetji vstopa A1, naslednik Simobila, ki tokrat kakovost odnosa med zaposlenimi in organizacijo meri osmič. »Aprila lani smo v Sloveniji začeli uporabljati blagovno znamko A1. V skladu s tem smo nedavno predstavili tudi novo znamko zaposlovalca in spremljevalne aktivnosti, s katerimi podpiramo naše zaobljube. Sodelovanje v Zlati niti vidimo kot preizkus naših aktivnosti za sodelavce in priložnost za nadaljnje izboljševanje našega odnosa z njimi,« je na vprašanje, kaj je bil ključno motivator, da se je A1 odločil za sodelovanje v Zlati niti 2017, odgovorila Larisa Grizilo, odgovorna za kadre in korporativno komuniciranje v A1.

Sodelavce so o uvrstitvi med finaliste seznanili po kanalih internega komuniciranja, predvsem na komunikacijski platformi Workplace. »Uvrstitev med finaliste Zlate niti je po eni strani dokaz, da tako zaposleni kot okolje A1 že prepoznavajo kot enega najboljših zaposlovalcev v Sloveniji, po drugi strani pa seveda tudi pomembno prispeva k nadaljnji krepitvi znamke zaposlovalca A1,« je prepričana Larisa Grizilo.

Merijo cilje in pot do njih

V podjetju imajo sicer veliko dejavnosti za sistematično vodenje in razvoj zaposlenih. Še vedno merijo tako imenovan performance (učinkovitost), in sicer s postavljanjem letnih, četrtletnih ali mesečnih ciljev (odvisno od delovnega mesta). »Da sodelavci dosegajo cilje, ki so vezani na strategijo podjetja, je seveda izrednega pomena. Izkušnje kažejo, da je nadvse pomembno tudi, KAKO dosegajo cilje, zato že od lani dajemo velik poudarek tudi ocenjevanju tega. V podjetju imamo opredeljene smernice pričakovanih vedenj, na podlagi katerih ocenjujemo posameznike, in sicer skozi podajanja mnenj več vodij, zato ta ocena ni subjektivna. Skozi postopek definiramo ambasadorje vedenj, ki jih še posebej razvijamo skozi program individualnega in skupinskega coachinga. Program Coaching Stranghts Base nadaljujemo tudi v letošnjem letu in je ključen razvojni program s poudarkom na razvoju talentov posameznika v A1 Slovenija.« Podpirajo tudi razvoj v smeri digitalizacije. Pomembnejšega povečanja števila zaposlenih letos ne načrtujejo.

Larisa Grizilo poudarja, da tudi njihovo podjetje še kako čuti, da se bitka za talente na trgu zaostruje. Danes niso več podjetja tista, ki izberejo talente, ampak so talenti tisti, ki izberejo podjetje, v katerem bodo delali. Prav tako je za talente plača le eden izmed motivatorjev, ki jih lahko pritegne k zaposlitvi v podjetju. Mnogim danes na primer več kot plača pomenijo prilagodljiv delovni čas, prijetno delovno okolje ter možnost osebnega in poklicnega napredka. »Zato je za podjetja nadvse pomembno, da so v pogovorih s potencialnimi sodelavci prilagodljiva, saj lahko tako najbolje naslovijo njihove potrebe in želje. V A1 Slovenija si prizadevamo, da bi si vsak sodelavec lahko sam oblikoval izkušnjo dela v podjetju, kar vključuje posluh za želje sodelavcev glede osebnega in poklicnega razvoja, prilagodljivo nagrajevanje in skrb za pestro delovno okolje, v katerem lahko vsakdo najde svoje mesto.«