SRC Infonet, ki je specialist za informatizacijo zdravstva, se je za merjenje kakovosti odnosa med zaposlenim in organizacijo odločil prvič. Podjetje, ki ga vodi Vasja Rebec in ki je del skupine SRC, zaposluje skoraj 70 sodelavcev.

»Kakovost odnosa med zaposlenimi in organizacijo spremljamo že več let, saj redno izvajamo raziskavo zadovoljstva zaposlenih po standardni metodologiji. Rezultate lahko vsako leto vrednotimo glede na prejšnja leta, žal pa gre zgolj za primerjavo znotraj skupine SRC oziroma z matičnim podjetjem. Zato smo se letos želeli primerjati tudi z drugimi, in sicer z najboljšimi zaposlovalci v Sloveniji. Hitro rastemo in menimo, da je ob vsakršni rasti pomembno spremljanje zadovoljstva zaposlenih. Le na ta način lahko veš, ali rast ni prehitra – če je, se lahko dobri odnosi porušijo. Tega pa si seveda ne želimo,« je pojasnila Meta Kolenc.

Ob dobri novici na bovling

»Sodelovanje v finalu Zlate niti nam pomeni priznanje, da soustvarjamo delovno okolje, v katerem se imamo lepo in je pravzaprav nagrada vsem nam. Seveda ni šlo brez neformalnega proslavljanja, zato smo hitro organizirali bovling. Sloves dobrega delodajalca je zagotovo prednost pri iskanju novih kadrov. Zaradi specifičnosti področja, na katerem delamo, je namreč kar težko najti nove sodelavce. Po drugi strani pa se to sedaj že spreminja, saj nas novi sodelavci najdejo sami tudi, kadar nimamo objavljenih razpisov za prosta delovna mesta.« V SRC Infonet redno skrbijo za izobraževanje zaposlenih. Z vsemi zaposlenimi opravljajo letne razgovore, pri katerih je pomembno, da vedno ostane nek zapis vsebine pogovora, zato da lahko primerjajo napredek skozi leta.

Po premoru nazaj med finaliste

Po nekajletnem premoru se je na Zlato nit spet prijavil stari znanec med finalisti – podjetje Xlab – in se znova takoj povzpelo med sedem najboljših zaposlovalcev. »V zadnjih štirih letih se je veliko zgodilo, dobili smo pomembne raziskovalne in komercialne projekte, zato smo veliko pozornosti posvetili predvsem poslu in razvoju. Sredi lanskega leta smo začeli zopet posvečati več pozornosti vzdušju v podjetju in počutju zaposlenih. Na to temo smo izvedli tudi interno anketo, s katero smo želeli dobiti vpogled v trenutno stanje in prostor za izboljšave in napredek. V okviru tega smo prevetrili vrednote in vizijo Xlaba in oblikovali sveže smernice na tem področju,« je pojasnila Barbara Viškovič in dodala, da so rezultati vprašalnika Zlate niti še dopolnili njihove podatke, dobili so še podrobnejšo sliko o počutju in pričakovanjih zaposlenih.

V Xlabu bodo letos nadaljevali s projektom Kompetenčnega centra za tovarne prihodnosti, skozi katerega razvijajo kompetence svojih kadrov. Vključili so se tudi v izmenjavo znanj med člani Tehnološkega parka na področju krepitev vodstvenih veščin. »Z vidika karierne rasti zaposlenih ponujamo vzpodbudno delovno okolje, naklonjeni smo timskemu delu izmenjavi idej in možganski nevihti, odprti smo za predloge zaposlenih, ki lahko doprinesejo k uspehu skupnosti,« pojasnjuje Barbara Viškovič. Poleg tega njihov oddelek HR tesno sodeluje z marketinškim oddelkom, letos izvajajo kampanjo »X izzivi«, s katero preko internih aktivnosti povečujejo dobro počutje vseh 118 zaposlenih in hkrati med njimi krepijo vrednote blagovne znamke.

Na področju zaposlovanja pa Xlab načrtuje zaposlitev desetih novih sodelavcev, pri čemer se udeležujejo dogodkov HR, sploh tistih, ki so specifični za IT-področje. Tesno sodelujejo s Fakulteto za računalništvo in informatiko, sponzorirajo študentske IT-dogodke in izvajajo delavnice za študente. Pri iskanju novih sodelavcev, predvsem programerjev, si pomagajo tudi s tradicionalnimi kanali in prosta delovna mesta objavljajo na spletni strani in družbenih omrežjih, kadre iščejo tudi preko priporočil zaposlenih. Iščejo predvsem programerje.