Komunala Brežice je lani odložila 172 ton odpadkov, kar je 4160 ton oziroma kar 96 odstotkov manj kot pred šestimi leti. Ta pomemben ekološki dosežek direktor brežiške Komunale Aleksander Zupančič pripisuje projektom ozaveščanja, ki jih v tem javnem podjetju izvedejo okoli trideset na leto, pravilnemu ločevanju odpadkov ter novim načinom obdelave.

»Tako smo vsi skupaj lani privarčevali 306.892 evrov. To pomeni, da je bil znesek na položnicah za štiričlansko družino v lanskem letu vsak mesec za 4,3 evra nižji, kot bi bil, če bi količina odloženih odpadkov ostala na ravni iz leta 2011,« je številke predstavil Zupančič in dodal, da Komunala ni več zgolj tehnični izvajalec storitev, ampak vse bolj varuh narave. Ozaveščenost občanov se kaže tudi v dejstvu, da so lani ločeno zbrali 4676 ton odpadkov oziroma 2393 ton več kot leta 2011.

Zbirali bodo kavno usedlino in odpadno jedilno olje

Zupančič med drugim izpostavlja akcije Prinesi-odnesi, v katerih so si občani lani izmenjali več kot 12.000 uporabnih stvari. Če bi te stvari odvrgli, bi to pomenilo okoli sedem ton kosovnih odpadkov. Z akcijo Plastična vrečka si ne zasluži všečka opozarjajo občane na nepotrebne količine odvrženih plastičnih vrečk, pogosto pa na brežiški tržnici tudi delijo biorazgradljive vrečke.

V 135.000 evrov vreden projekt Zeleno Posavje – za naravo in zdravje, podprt z 90.000 evri evropskega denarja, pa je brežiška Komunala kot vodilni partner povezala še komunalna podjetja iz Krškega, Sevnice, Radeč in Rogaške Slatine. S projektom želijo spodbuditi ljudi k ponovni uporabi predmetov, pa tudi k pravilnemu odlaganju »odpadkov«, kot sta kavna usedlina in jedilno olje. Kot pojasnjuje izvršna direktorica Jadranka Novoselc, bodo pri gostinskih ponudnikih zbirali kavno usedlino, ki jo ljudje večinoma odlagajo med mešane komunalne odpadke, čeprav se jo da koristno uporabiti kot bio gnojilo ali gorivo. S tem bodo dobili odgovore o dejanskih količinah ter možnostih nadaljnje uporabe. Za odpadno jedilno olje, ki ga trenutno prevzemajo na zbirnem centru Boršt, pa bodo že letos v večjih središčih v občini postavili posebne zbiralnike. Odpadno olje bodo nato predali prevzemnikom, ki bodo poskrbeli za njegovo ponovno uporabo.