Kongresa se udeleži do 7000 slušateljev in predavateljev. Med pomembnejšimi temami so novosti v urgentni medicini, zaščiti in reševanju, množičnih nesrečah, terorističnih napadih, napadih aktivnih strelcev – AMOK-situacijah in podobno, predvsem z vidika pomoči žrtvam. Organizatorji pripravijo tudi razstavo o novih tehnoloških, informacijskih in organizacijskih dejavnostih v urgentni medicini ter pri zaščiti in reševanju, kjer sodelujejo predvsem gasilci in policisti. Pripravijo tudi tekmovanje ekip nujne medicinske pomoči, imenovano JEMS GAMES, ter kroženje med ekipami reševalnih služb.

Na tekmovanju ekip nujne medicinske pomoči je Reševalno postajo UKC Ljubljana zastopala trojica reševalcev. Kot pojasnjuje vodja delegacije Andrej Šmon, je glavni namen pridobiti čim več znanja in izkušenj o delovanju v izrednih razmerah, saj so takšne situacije del nalog reševalcev in morajo biti nanje ustrezno pripravljeni. V ekipi sta še Tahi Globačnik in Danijel Andoljšek.